Koti - Hem - Home

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

Till beslutsfattarna i Kristinestad!

Den 5 juni skall det igen beslutas om framtiden för Skaftung och Sideby. Kärnkraft eller ej! Varför är man i denna situation och varför behandlas fortfarande detta ärende? Man har ju redan 31.3.-08 med rösterna 16 – 11 konstaterat att Norrskogen/Kilgrund inte är lämpligt område för ett kärnkraftverk. Beslutsfattarna skall ha ett stort tack för det visa beslutet. Beslutet finns också inskrivet i MKB-utlåtandet och tillgängligt för alla som önskar läsa det på ministeriets internetsidor.

Hur har situationen förändrats då fullmäktige igen måste behandla samma sak i juni?

I praktiken är den enda förändringen att Fennovoima lyckats skaffa mark en bit från det ursprungligen avsedda området. Detta nya område på Storträskets norra och nordöstra sida gränsar till det ursprungligen planerade vilket medför att det ligger närmare Skaftungs fasta bosättning. Hela byn ligger sålunda inom 5 km skyddsområdet.

Fortfarande gäller alla de negativa verkningarna som påpekats i bl.a. MBA-utlåtanden och insändare. Befolkningen i Skaftung och Sideby motsätter sig lika kraftigt som tidigare en kärnkraftsetablering i området och naturen är fortfarande lika sårbar. Ett gigantiskt kärnkraftverk skulle obönhörligen förstöra framtiden för befolkningen i båda byarna och den enastående naturen och djurlivet skulle vara förlorade för all framtid.

Det krävs således igen visa beslut av stadsfullmäktige i Kristinestad. Beslut som påverkar långt in i framtiden och som även har avgörande inverkan på framtiden för såväl fiskerinäringen, inbegripet fiskodlingen, som potatis- och växthusodlingen i närområdet, t.ex. Härkmeri, Lappfjärd och Närpes. Möjligheten att få avsättning för produkterna kommer med säkerhet att försämras katastrofalt.


Ett positivt beslut för kärnkraftsetablering i området skulle vara kortsynt och omdömeslöst och följderna därav kommer inte att uppskattas av vare sig nu levande eller kommande generationer. Vore det inte nu hög tid att blåsa av spelet vad gäller Fennovoimas etablering i Skaftung/Sideby och terroriseringen av befolkningen?


Marianna Teirfolk Korsholm/Skaftung

*******************************************************************************

The text is copyright of the author

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

Aktionsgruppen/Toimintaryhmä Pro Kilgrund kilgrund at gmail.com
 kontakt - yhteys - contacts
kilgrund at gmail.com
sydaby.eget.net