Koti - Hem - Home

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

Kom ut ur atommolnet!

Det idylliska Skaftung har blivit centrum i ett brutalt skådespel och de enda som kan rädda byn är kommunalpolitikerna i Kristinestad. Stadsdirektören och hennes hantlangare, understödda av Fennovoima, har målat upp en fantastisk framtid för Kristinestad med imaginära euron framför ögonen.

Kommer ni, förtroendevalda kommunalpolitiker i Kristinestad, att godkänna att man våldför sig på det jungfruliga Skaftung eller sätter ni stopp för det? Innan ni svarar ja till kärnkraftsetablering är det skäl att minnas att det är ett brott som aldrig preskriberas och frukten av det, kärnkraftverket och dess avfall, kommer att finnas kvar för evigt som bevis på våldtäkten.


Ni kommunalpolitiker, liksom även allmänheten, har blivit utsatta för hjärntvätt i snart ett års tid såväl av er egen stadsdirektör och hennes hantlangare som av Fennovoima. Låt det inte fortsätta! Gör slut på detta makabra skådespel och visa vem som bestämmer i staden, ni eller stadsdirektören och Fennovoima! Kom ihåg att ni anställt stadsdirektören, inte tvärtom. Tänk på vad som är bäst för dem som bor på andra sidan bron och vilkas liv påverkas mest, skaftungborna och sidebyborna. De har också önskemål om att få leva ett gott liv och i det livet finns inte plats för Fennovoimas med dödliga vitaminer kryddade vitaminspruta.


Vore det inte, bästa förtroendevalda, mot allt sunt förnuft att gå med på Fennovoimas krav på planering då de inte ens fått till stånd en godtagbar miljökonsekvensbedömning? Hur skulle ni kunna göra annat än säga NEJ till planering när det inte finns ens en första skiss på hur kylvattenfrågan skall lösas och när Fennovoima inte ens lyckas rita in kraftverket inom egna tomtgränser? Köper ni med berått mod grisen i säcken? Fråga er varför man i Lovisa kämpar med stora ekonomiska problem trots kärnkraftverk.


Låt oss repetera de goda beslut ni gjort:

  • 28.1. beslöts att tvångsinlösning inte skall ske. Tvångsinlösning skulle i detta fall bli prejudikat om man via tvångsinlösning överför privat egendom till ett energibolag i privat ägo.
  • 31.3. ansågs Sideby/Skaftung vara olämplig som placeringsort.
  • 27.5. sade tekniska nämnden NEJ till kraftverksplanerna.


Besluten visar på moral och vishet. Trots besluten har ni dock inte lyckats driva bort Fennovoima/E.ON från era domäner. Varför inte? Nu är det skäl att ta till grövre arsenal och äntligen visa Fennovoima var dörren finns. Låt er inte vilseledas att bli Fennovoimas drängar! Kom ut ur atommolnet!


Marianna Teirfolk Korsholm/Skaftung

*******************************************************************************

The text is copyright of the author

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

Aktionsgruppen/Toimintaryhmä Pro Kilgrund kilgrund at gmail.com
 kontakt - yhteys - contacts
kilgrund at gmail.com
sydaby.eget.net