Koti - Hem - Home

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

På vems mark har Fennovoima visualiserat sitt kärnkraftverk?

Måndag 19.5. ordnade Fennovoima ett seminarium för inbjudna, bland annat näringslivsfolk och förtroendevalda, och presenterade ett bildmontage på hur det tänkta kärnkraftverket i Skaftung skulle placeras.


Detta bildmontage har också presenterats i pressen (bland annat Vbl 20.5.). Det är häpnadsväckande att se att Fennovoima helt fräckt placerat sitt kraftverksområde på mark som de inte ens besitter. Hur är detta möjligt? Merihirviö, det vill säga det område som Fennovoima arrenderat och där man försökt rita in kraftverket, är så litet att själva kraftverksbyggnaden knappt ryms på det. Men vem äger till exempel den mark som ser ut som ett grönområde stort som Olympiastadion framför reaktorbyggnaden på bildmontaget? Säkert är, att det åtminstone inte ännu är i Fennovoimas besittning om inte någon av Kristinestads beslutfattare överskridit sina befogenheter och lovat skogsskiftet åt Fennovoima. Eller har man kanske inom de inre kretsarna beslutat om tvångsinlösning? Att presentera sådant bildmaterial för seminariedeltagarna och via press och TV för övrig publik är väl i högsta grad vilseledande? Beslutsfattarna gör sina beslut utgående från den information de fått men hur kan de lita på den.


Det var också intressant att läsa (Vbl 20.5.) hur Fennovoimas Hellman konstaterade att det är lätt att evakuera då det finns bara ett bostadshus i närheten. Han glömde tydligen fullständigt att stranden är tätt bebyggd med fritidsbostäder, av vilka en del är i bruk året om. Dessutom finns en ansenlig mängd fritidsbostäder på närliggande holmar. Befolkningen i Skaftung by glömdes tydligen också fullständigt. Eller har Fennovoima gått ett steg längre i sin visualisering och flyttat bosättningen så den inte stör kraftverksplanerna? Skaftung kan enligt Hellman växa åt andra hållet. Åt vilket håll? Har månne Fennovoima satt i system att visualisera bort alla störande faktorer såsom befolkning, djurliv och radioaktivt kärnavfall med mera?


Beträffande miljökonsekvensbedömningen kan man fråga sig om avsikten är att den skall vara frustrerande teater, folknöje eller ett medel att lugna ner allmänheten. Har Fennovoima för avsikt att ta den på allvar? Till exempel miljöministeriets utlåtande visade på många brister i viktiga frågor. Som exempel kan tas intag och utlopp för kylvatten och konsekvenserna för havet. Denna viktiga fråga togs inte heller upp på Fennovoimas seminarium. Varför inte?


Marianna Teirfolk Korsholm/Skaftung

*******************************************************************************

The text is copyright of the author

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

Aktionsgruppen/Toimintaryhmä Pro Kilgrund kilgrund at gmail.com
 kontakt - yhteys - contacts
kilgrund at gmail.com
sydaby.eget.net