Koti - Hem - Home

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

Varför fungerar inte Fennovoimas/Pöyrys invånarenkät?I anslutning till Fennovoimas planer på att bygga ett kärnkraftverk i området mellan Sideby och Skaftung skall enligt MKB-programmet en invånarenkät sändas ut till alla hushåll inom en 5 km radie, både till fast boende och fritidsboende. Eftersom jag och min familj är fritidsboende inom det berörda området har jag i god tro väntat på att enkäten skulle dimpa in via postluckan. När så inte skett ringde jag den 9.4. till Pöyry Oy. Deras förklaringar om förbud mot reklampost, vilket jag mig veterligen inte har, övertygade inte. Likaså övertygade inte heller deras påstående att de inte kan få tag på adresser. Adresser fås nog om viljan finns! Hittills har åtminstone vår adress alltid hittats när t.ex. grannen önskat bygga en bastu eller ett enkelt förråd på sin tomt eller när fiskodlingarna i närheten anhållit om tillstånd. Är byggande av kärnkraftverk en mindre viktig fråga?


Pöyry Oy lovade skicka enkäten, men i skrivande stund är det den 13.4. och någon enkät har inte synts till. Det börjar vara minst sagt sent eftersom returneringsdatum är den 14.4.


Byggandet av ett kärnkraftverk på orten är en ödesfråga för såväl fast boende som fritidsboende. Det vore korrekt att visa åtminstone så pass mycket hänsyn mot dem som påverkas av projektet att de åtminstone skulle få svara på enkäten.


Marianna Teirfolk Korsholm/Skaftung

*******************************************************************************

The text is copyright of the author

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

Aktionsgruppen/Toimintaryhmä Pro Kilgrund kilgrund at gmail.com
 kontakt - yhteys - contacts
kilgrund at gmail.com
sydaby.eget.net