Koti - Hem - Home

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

DAGS ATT ENGAGERA EN JURIST I SIDEBY

...och svaret på frågan vem ger Riitta El-Nemr fullmakterKaravanen drar vidare. Ett stort grattis till aktivitetsgruppen Pro Sideby-Kilgrund ; gruppen nådde ett fantastiskt resultat beträffande namninsamlingen på nätet mot det tilltänkta kärnkraftsbygget i Sideby. Nästan fyratusen namn på ungefär tio dagar! Grattis också till arrangörerna till den lyckade demonstrationen i Kristinestad torsdag kväll (17.01).

Om aktivisterna i Sydösterbotten vill påverka beslutsfattarna och de högsta tjänstemännen i Kristinestad borde de vid det här laget inse det betänkliga att med förnuftsresonemang eller med fakta försöka förhindra ett kärnkraftsbygge. De tvingas konstatera att de inte når fram. Minst hälften av beslutsfattarna i Kristinestad är helt immuna. Oberoende om de exempelvis får ta del av officiella undersökningar vilka bevisar en ökning av barnleukemi i närheten av kärnkraftverk eller inte. Och därtill att man i Sverige under de sista tio åren avsevärt kunnat minska elkonsumtion trots en kraftig ökning av levnadsstandaren. Inte bryr de sig heller om följderna för de försämrade utsikterna för matproduktionen i södra Österbotten. Fastän sjuttio procent av landets tomater produceras i Närpes så är det därifrån i allmänhet förvånansvärt tyst. Risken är uppenbar efter en etablering att den finska konsumenten börjar betrakta holländska och spanska tomater som rena rama ekoprodukter! Vad gör man med en "förstklass päronjool" om konsumenterna säger nej tack till Lappfjärdsknölarna. Beslutsfattarnas företrädare struntar till synes också helt i den skada de åsamkar Sidebybygdens befolkning. Ett kärnkraftverk mellan Sideby kyrkby och Skaftung drar helt undan mattan för bygdens framtida utvecklingsmöjligheter.

Pro Sideby-Kilgrunds aktivisterna borde i nästa fas effektivt bekämpa att staden utnyttjar sitt planeringsmonopol. Den centerpartistiska fullmäktigeordföranden syns inte heller vara främmande för att med lagens hjälp låta Fennovoima tvångsinlösa mark. Något hinder för en sådan händelseutveckling kommer heller inte hans partiledning i Helsingfors att lägga i dagen. Sibboexemplet ger ju belägg för detta. Handels- och industriministern (c) vurmar också för mera kärnkraft i landet! Stadsdirektören i Kristinestad pratar redan om att en detaljplanering så fort som möjligt borde inledas och arbetar för igångsättandet av en folkrörelse för kärnkraft i Kristinestad. Direktör El Nehmr har på kort tid utvecklat sin tjänsteutövning från att vara politikernas och stadsbornas ödmjuka tjänare till att bli en sorts politikens VD, med fullmakt in blanco utskriven av henne själv.

Aktivisterna i Sideby borde därför genast engagera en förstaklassens jurist med kommunal förvaltning som specialitet. En dylik expert skall se till att en planeringsprocess inte kan starta eller alternativt fördröjas så länge att Fennovoima säger tack och adjö eller att kommunalvalet om nio månader rensar bort de vilsegångna beslutsfattarna.

Minns, ett första positivt välkomnande beslut i Kristinestads fullmäktige öppnar vägarna för en etablering och tvångsinlösningar. Krafsa åt sig så har du lyder devisen för dagen!

Håkan P-H Rönnqvist

******************************************************************************************

The text is copyright of the author

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

Aktionsgruppen/Toimintaryhmä Pro Kilgrund kilgrund at gmail.com
 kontakt - yhteys - contacts
kilgrund at gmail.com
sydaby.eget.net