Koti - Hem - Home

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

KÄRNKRAFTSDEBATT I ÖSTERBOTTEN

seminariedeltagare

– Blunda inte för riskerna med kärnkraft, säger miljöforskare Gunnar Lindgren från Göteborg. Han är en av de inbjudna talarna på söndagens kärnkraftsseminarium i Kristinestad, som arrangerades av medborgarinstituten i Kristinestad, Närpes och Kaskö.
– Det är en helig lögn att kärnkraften är ren. Driftsledningen för Ringhals kärnkraftverk i Sverige medgav nyligen för första gången att kärnavfall oavbrutet släpps ut genom skorstenarna. Det finns ovanligt många cancerfall runt Ringhals. Jag är rädd för att det är allvarligt fel på strålskyddets beräkningar. Tritium som släpps ut med kylvattnet och i luften är ett hot mot allt liv.
panelen Juhani Hyvärinen, direktör för kärnteknik på Fennovoima, talar för kärnkraftens förträfflighet, men publiken undrar varför man fortsätter med utredningar när Fennovoima inte får köpa någon mark att bygga på. Hyvärinens gröna skjorta räcker inte för att övertyga om kärnkraften som en lösning på klimatförändringen.
Lauri Myllyvirta från Greenpeace säger att Finland har alla förutsättningar till bestående energikällor.
– Man kan sänka energiförbrukningen i nya bostäder med över 70 procent. Det motsvarar tre kärnkraftverk.
Yngve Storsved, medlem i Kristinestads stadsfullmäktige ber byråchef Olli Vilkamo på strålsäkerhetscentralen att äntligen skicka STUK:s 30-åriga forskning om kärnkraftverkens inverkan på hälsan och miljön i Lovisa och Olkiluoto.
– Det är den vi har bett om, men vi har inte fått någon som helst forskningspresentation.
Ulla Slama är läkare från Närpes.
– Jod 131 har en kort halveringstid, men också en mycket kort kontakt med ämnet åstadkommer förändringar. Risken räcker till för hela livet. 5000 barn har insjuknat i sköldkörtelcancer i Finland efter Tjernobyl. Man har hittat förändringar i genetiken som man kan följa. säger hon.
Sidebybon Ulla Storsjö undrar varför närliggande mjölkproducenter veckovis måste skicka in prov till STUK om kärnkraftverk inte har utsläpp. Enligt Vilkamo är det här ett av bevisen på att kärnkraftverk är utsläppsfria(?).
Lindgren anser att Tritium och Kol-14 är skadligast för människan. Det finns ny kunskap som starka krafter inte vill erkänna. Krypton 85 ökar i atmosfären. Det misstänks påverka klimatet.
– Kom ihåg att strålskyddets främsta uppgift inte är att minska stråldoser utan att mildra folkets oro, säger Gunnar Lindgren som en sista förmaning.
– Om man verkligen ville mäta utsläppen skulle man välja transuraner som kommer endast från kärnkraftverk, så som curium, americium, polonium och plutonium.


Angela Oker-Blom

*******************************************************************************

The text is copyright of the author


Photo: Olle Haavisto

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

Aktionsgruppen/Toimintaryhmä Pro Kilgrund kilgrund at gmail.com
 kontakt - yhteys - contacts
kilgrund at gmail.com
sydaby.eget.net