Hem - Koti - Home

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

MARKÄGARNAS BESLUT STÅR FAST SOM GIBRALTARS KLIPPA

Fennovoimas ombud i Kristinestad påstår att bolaget får köpa mark i Norrskogen i Sideby och Skaftung. Uttalandet får han förstås själv stå för. Vi som står i kontinuerlig kontakt med de berörda markägarna har inte fått del av en enda antydan i den riktningen. Stadsstyrelsens ordförande Bernhard Utter har i tidningsintervjuer också antytt att det finns markägare som gett dubbla budskap. Jag har länge varit övertygad om att kärnkraftsförespråkarna med sitt tal försöker slå in kilar mellan markägarna. Dessutom bör påpekas att Fennovoima endast vill arrendera mark under en treårsperiod. De svindlande summor som nämnts kan bli aktuella, om bolaget någon gång i framtiden får riksdagens tillstånd att bygga ett kärnkraftverk. En av de större markägarna har i flera repriser antastats av Fennoviomas ombud. När ett vänligt nej inte gick fram, blev han tvungen att skriftligen meddela ombudet om sin inställning och avslutar sitt brev så här: ”Att föra separata diskussioner kan jag tyvärr inte acceptera och något resultat av dylika går inte att uppnå.” Budskapet går knappast att misstolka.

MKB-karta YVA-kartta
Karta över MKB-området i Sideby och Skaftung


För tre veckor sedan uppvaktade representanter för markägarna i Sideby och Skaftung stadens ledning i Kristinestad med en skrivelse. Skrivelsen är riktad till stadsfullmäktige. Sjuttiofem markägare bekräftade att de:
- på inga villkor önskar förhandla med Fennovoima Oy eller någon av företagets konsulter eller ombud om en försäljning eller byte av fastigheter,
- inte godkänner att en stadsplan uppgörs för de aktuella mark- och vattenområdena,
- inte godkänner att varken mark, vatten, byggnader eller skogsbestånd värderas i Norrskogen-området eller på Kilgrund.
Berörda fastighetsägare har nästan till hundra procent undertecknat handlingarna tillsammans med företrädare för skifteslagen och byaföreningarna i Sideby och Skaftung. Skifteslagen äger stränder, och vattenområdet mellan fastlandet och Kilgrund samt hela Storträsket. För att stadsfullmäktige skulle få en klar uppfattning om vilka markområden som inte är till salu bifogades en för ändamålet uppgjord karta. Liknande handlingar har sänts till Fennovoimas huvudkontor i Helsingfors. Detta material lär finnas till påseende i Fennovoimas kontor i Kristinestad. Markägarnas skrivelser utmynnade i ett krav på att Fennovoimas planer på att bygga ett kärnkraftverk i Norrskogen eller på Kilgrund bör avbrytas omedelbart. Klarare än så kan det inte bli sagt!

De fastigheter som inte säljs till Fennovoima täcker 99 % av de markområden som Fennovoima fikar efter. Att det finns några vita fläckar på kartan beror i första hand på att fastighetsägarna inte kunnat nås.


Både sakkunniga jurister och vanliga dödliga, som studerat naturvårdslagen, särskilt paragraferna 65 och 66, har kommit fram till att Fennovoima inte kommer att beviljas miljötillstånd för att bygga ett kärnkraftverk mellan två vidsträckta Natura 2000-områden. Ironiskt nog försöker Fennovoima etablera ett kärnkraftverk inom ett område, där Österbottens förbund i ett tidigt förslag till landskapsplan reserverat ett område för en vindkraftspark. Förslaget drogs snabbt tillbaka, främst på grund av miljöhänsyn. Österbottens förbund kommer inte att göra den logiska kullerbytta, som krävs för att ett kärnkraftverk skall kunna ersätta de vindmöllor som ströks ur landskapsplanen.

Den 28 januari lämnade 21 fullmäktige ledamöter i Kristinestad in en motion med krav på att staden inte får tillgripa tvångsinlösning av mark för Fennovoima. Nu gäller det för stadens beslutsfattare att på basen av motionen och markägarnas klara ståndpunkt som motiveringar besluta om att avföra alla planer på byggande av ett kärnkraftverk i Sideby-Skaftung från dagordningen. Nu börjar det bli dags att avsluta detta smutsiga spel och återgå till realistiska och konstruktiva planer och handlingar i byarna och i kärnstaden. Många människor i de berörda byarna mår dåligt just nu. Man kan förstås inte räkna med att ett multinationellt bolag som Fennovoima skall ta hänsyn till regionens befolkning. Däremot bör man kunna kräva att framsynta politiker i Kristinestad tar sitt ansvar och besluter om att det varken nu eller senare planeras eller byggs kärnkraftverk inom stadens landamären.
Jag har sagt det tidigare och upprepar det nu. Markägarnas beslut står fast som Gibraltars klippa!

Kurt Gullberg

Landskapsråd

MARKÄGARE SOM INTE SÄLJER MARK I SIDEBY OCH SKAFTUNG
TILL FENNOVOIMA OY

MAANOMISTAJIA JOTKA EIVÄT MYY MAATA SIIPYYSSÄ JA SKAFTUNGISSA
FENNOVOIMA OY:LLE

Marketta ja Olavi Alapassi, Kauhajoki; Kjell Andtfolk, Härkmeri; Gun Appel, Vasa; Hans Appel, Pedersöre; Harry Appel, Dagsmark; Birgitta och Håkan Appel, Lappfjärd; Luigi och Marina Barsetti, Sideby; Bore Björne, Vasa; Niklas Bäckström och Åsa Teir-Bäckström, Sideby; Ann-Christine och Tapio Erkkilä, Åbo; Jan Evars och Helena Lundman-Evars, Lappfjärd; Stig och Sten Granskog, Skaftung; Stina Granskog-Välisalo, Skaftung; Holger Grönlund, Sideby; Kurt Gullberg, Solf; Leif Gullberg, Norrnäs; Jan Hanses och Henrik Teir, Sideby; Elsbeth Hanses Haack, South Pasadena Ca; Pertti ja Irja Holmström, Pori; Pirjo Joutsenlahti, Vaasa; Jari ja Arja Joutsenvirta, Ulvila; Jukka ja Leena Kangasniemi, Nurmo; Helena Karhunen, Soili Lindroos ja Simo Karhunen, Pori; Arja ja Antti Kivi, Pori; Mona Koski, Lappfjärd; Mona och Lasse Koski, Lappfjärd; Mikko Kuusela ja Hillevi Vuorenmaa, Kauhajoki; Mauri ja Tuula Leivo, Pori; Gun och Folke Lillbäck, Sideby; Helena Linde, Vasa; Per-Ole och Ellen Lindell, Esbo; Hans och Gunlis Lindell, Dagsmark; Else-Maj och Erling Lindskog, Överkalix; Rolf Lindqvist, Sideby; Ralf Lundman, Sideby; Toivo ja Eija Mäki-Filppula, Kauhajoki; Tapani Männistö, Kankaanpää; Folke och Sinikka Norrback, Sideby; Eva och Heimo Norrgård, Skaftung; Leif Norrgård, Närpes; Mats Norrgård, Närpes; Göran Norrteir, Sideby; Agneta Nybond, Kristinestad; Trygve Nybonde, Stockholm; Jörgen och Ulf Othman, Esbo; Olli-Pekka ja Arja Pietilä, Kauhajoki; Ann-Lis Rajasalo, Lappfjärd; Gun och Matti Rimpinen, Huddinge; Kjell och Ulla Rosenback, Lappfjärd; Anita och Volmar Rosengren, Borgå; Birgitta Rosengård, Sideby; Raimo ja Seija Rotola-Pukkila, Ulvila; Kalevi Savolainen Ilmajoki; Pauli Sjöblom, Vaasa; Styrelsen för Sideby skifteslag (Ove Hedkrok, Kurt Gullberg, Bo-Erik Hanses och Holger Grönlund), Sideby; Skaftung bys skifteslag, (Håkan Teir-Siltanen), Skaftung; Skaftung fiskelag, (Håkan Teir-Siltanen), Skaftung; Magnus Solgård, Järna; Eila Stenlund, Dagsmark; Peter Stenlund, Oslo; Annika Storsjö, Helsingby; Anders Storteir, Sideby; Valdemar Svens, Sideby; Gustav Teir, Sideby; Henrik H Teir, Sideby; Tomas Teir, Sideby; Håkan Teir-Siltanen, Skaftung; Ingmar Till, Lappfjärd; Robert Utter, Sideby; Kristina och Anders Wahlberg, Henriksdal; Lina Teir, Henriksdal; Anna Teir Henriksdal; Per-Erik Lindahl, Lappfjärd; Jorma Hannuksela och Susanne Sandvik-Hannuksela, Kristinestad; Tarja ja Heinz-J. Lerch, Barsinghausen; Jaakko ja Maila Leppinen, Noormarkku.

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

Aktionsgruppen/Toimintaryhmä Pro Kilgrund kilgrund at gmail.com
 kontakt - yhteys - contacts
kilgrund at gmail.com
sydaby.eget.net