Koti - Hem - Home

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

Motion till Kristinestads fullmäktige

Aloite Kristiinankaupungin kaupunginvaltuustolle

Motionen överlämnades av Håkan Antfolk och är undertecknad av 21 av fullmäktiges 27 ledamöter.
Håkan Antfolk luovutti aloitteen jonka on allekirjoittanut 21 valtuuston jäsentä.

Motion till Kristinestads fullmäktige

Frågan om en möjlig kärnkraftsetablering i Kristinestad har väckt omfattande debatt under den senaste tiden. Kärnkraftsbolaget Fennovoima har ställt som villkor för en etablering att bolaget är välkommet till kommunen och att bolaget får köpa tomtmark utan att tvångsinlösning behöver tillgripas. Markägarna och befolkningen i det aktuella området har starkt emotsatt sig kärnkraftsetableringen och ifrågasatt både kärnkraftsbolagets och stadens lednings agerande i frågan. Många har frågat efter ett ställningstagande från stadsfullmäktige eftersom det är kommunen som har sista ordet beträffande kärnkraftsetableringen.
Med denna motion vill vi undertecknade göra klart att vi inte godkänner en tvångsinlösning av mark för kärnkraftsetableringen och därför bör staden inte inleda planering av området för ett eventuellt kärnkraftverk om inte Fennovoima äger de områden man vill ha planerade. Vi förutsätter att stadens representanter beaktar detta ställningstagande och härefter ställer sig mera neutrala i kärnkraftsdebatten. Staden har inte tagit ställning i kärnkraftsfrågan så länge ärendet inte behandlats i stadsfullmäktige och därmed kan inte stadens företrädare agera som om stadens ståndpunkt vore fastslagen.

Aloite Kristiinankaupungin kaupunginvaltuustolle

Kysymys Kristiinankaupunkiin mahdollisesti rakennettavasta ydinvoimalasta on herättänyt mittavaa keskustelua viime aikoina. Ydinvoimayhtiö Fennovoima on asettanut rakentamisen ehdoksi, että yhtiö on tervetullut Kristiinankaupunkiin ja että se saa ostaa tonttimaata ilman, että täytyy turvautua pakkolunastukseen. Alueen maanomistajat ja asukkaat ovat voimakkaasti vastustaneet ydinvoimalan rakentamista ja kyseenalaistaneet sekä ydinvoimayhtiön että kaupungin johdon toiminnan asiassa. Monet ovat peräänkuuluttaneet kaupunginvaltuuston kannanottoa, sillä päätösvalta ydinvoimalan rakentamisesta kuuluu kunnalle.
Me allekirjoittaneet haluamme tällä aloitteella tehdä selväksi, ettemme hyväksy maan pakkolunastamista ydinvoimalan rakentamista varten. Kaupunki ei siis tule aloittaa ydinvoimalalle tarkoitetun alueen kaavoittamista, mikäli Fennovoima ei omista kaavoitettavaa aluetta. Edellytämme, että kaupungin edustajat ottavat huomioon tämän kannanoton ja tämän jälkeen ottaa neutraalimman kannan ydinvoimakeskustelussa. Kaupunki ei ole ottanut kantaa ydinvoimakysymykseen, kunnes asia on käsitelty kaupunginvaltuustossa. Tämän vuoksi kaupungin edustajat eivät voi toimia ikään kuin kaupungin kanta olisi tiedossa.


Kristinestad 28.1.2008 Kristiinankaupungissa 28.1.2008

**************************************************************************

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

Aktionsgruppen/Toimintaryhmä Pro Kilgrund kilgrund at gmail.com
 kontakt - yhteys - contacts
kilgrund at gmail.com
sydaby.eget.net