Koti - Hem - Home

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

Karta över MKB-området i Sideby och Skaftung

Det inringade MKB-området på kartan följer helt det inringade MKB-område som Fennovoima Oy fått tillstånd av Arbets- och näringsministeriet att inleda en MKB-process för och som finns i MKB-planen ([PDF]
Program för miljökonsekvens- bedömning av kärnkraftverk .

Det har inte gått att bekräfta att Fennovoima Oy skulle ha fått arrendera en endaste tomt inom det inringade området som genomgår en officiell MKB-process.

MARKÄGARNAS BESLUT STÅR FAST SOM GIBRALTARS KLIPPA

Mkb karta
MKB-området i Sideby och Skaftung. (Skaftung är felstavat på kartan ;-))

page created 30.3.2008

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

Aktionsgruppen/Toimintaryhmä Pro Kilgrund kilgrund at gmail.com
 kontakt - yhteys - contacts
kilgrund at gmail.com
sydaby.eget.net