KVASTUPPROR MOT KÄRNKRAFTVERK I KRISTINESTAD 7.2.08 Bilder, Tv, radio


Den första manifestationen mot ett kärnkraftverk i Kristinestad den 17 januari blev deltagarmässigt en stor succé med ett par hundra deltagare. (Bilder, Tv, radio press)

Eftersom Fennovoima och stadens ledning möjligen inte redan förstått budskapet så sker följande manifestation den 7 februari i samband med Fennovoimas informationstillfälle i Kristinahallen (Repslagargatan 16, Kristinestad position). Vi vill visa åt Fennovoima att de kan lägga ner sitt projekt, en gång för alla. Vi samlas utanför hallen en timme innan (kl. 17.30) informationsmötet börjar (kl. 18.30).

Ett av våra huvudsyften är att sprida budskapet att gräsrötterna tar över makten, även till andra drabbade orter. Det här lyckades över förväntan den 17 januari. Det här är också vår målsättning vid följande manifestation, vilken även denna går i ljusets, fredens, frihetens och mänsklighetens tecken. Vi vill sprida respekt, ljus och hopp för såväl mänskligheten som naturen och vår fosterjord samt meddela Fennovoima att de kan försvinna.

- Rekvisitan den här gången är kvastar. Alla tar med sin egen kvast eller sopborste. Detta på grund av att vi vill sopa bort alla planer på ett kärnkraftverk i framtiden. Kvasten kan också vara symbol för den rejäla riskvast stadens ledning och Fennovoima är förtjänta av när de inte ännu förstått markägarnas budskap och kommer med förtäckta hot om tvångsinlösning. Kvastupproret är fredligt, kvasten/sopborsten är enbart med som symbolisk rekvisita.

- Vi har också reflexvästar på oss samt de samma skyltarna, Nej till kärnkraft, JA TILL LIVET/KYLLÄ ELÄMÄLLE. Även den här manifestationen går i sångens tecken. Sångerna (de nya sångerna, kompendium som kan printas) visade sig vara ett bra hjälpmedel, de understryker vårt syfte, håller deltagarna i rörelse OCH påverkar de som ska påverkas. Och som ni kanske känner till, Estland vann sin självständighet genom sång!

Anette Norrgrann 050-5354617
Tom Sörhannus 040-8356830
Carola Backholm
Gruppen mot kärnkraft i Sideby och Skaftung !

Luutakapina ydinvoimalaa vastaan Kristiinankaupungissa 7.2.2008 Kuvia, Tv, radio


Ensimmäinen mielenilmaisu ydinvoimalaa vastaan Kristiinankaupungissa 17 tammikuuta oli osanottajamäärällisesti suuri menestys, parilla sadalla osanottajilla. (Kuvia, Tv, radio)

Koska Fennovoima eikä kaupungin johto ole mahdollisesti ymmärtäneet sanomaa, niin järjestämme seuraavan mielenilmaisun torstaina 7 helmikuuta Fennovoiman informaatiotilaisuuden yhteydessä Kristiinahallilla (Köydenpunojankatu 16, Kristiinankaupunki sijainti). Haluamme osoittaa selkeästi Fennovoimalle, että he voivat keskeyttää projektinsa. Keräännymme hallin ulkopuolella tunti ennen (17.30) tiedotustilaisuuden alkua (18.30).

Yksi päätavoitteenamme on levittää viestiä että ruohonjuuret ottavat vallan. Tässä onnistuttiin yli odotusten 17 tammikuuta. Myös tämä mielenilmaisu menee valon, rauhan, vapauden ja inhimillisyyden merkeissä. Haluamme levittää kunnioitusta, valoa ja toivoa sekä inhimillisyydelle ja luonnolle että isänmaalle, sekä ilmoitamme Fennovoimalle , että he voivat häipyä.

- Tällä kerralla mielenilmaisun rekvisiitta on luuta. Jokainen ottaa mukaansa luudan tai harjan. Tämä siksi, että haluamme siivota pois kaikki ydinvoimalaitossuunnitelmat. Luutaa voi myös symbolisoida kunnon risuluuta, jonka kaupungin päättäjät ja Fennovoima ovat ansainneet, koska eivät ole ymmärtäneet maanomistajien sanomaa, vaan tuovat uhkakuvia pakkolunastuksesta. Luutakapina on rauhanomainen, luuta/harja ovat vain symbolista rekvisiittaa.

- Meillä on myös heijasteliivit päällä, lisäksi samat merkit; Ei ydinvoimalle, Kyllä elämälle. Myös tämä mielenilmaisu tehdään laulun merkeissä. Laulut (uudet laulut, tulostettava lauluvihko) toimivat hyvin, ne vahvistavat meidän sanomaamme ja pitävät mielenosoituksen liikkeellä JA vaikuttaa niihin joihin sen tulee vaikuttaa. Ja kuten tiedätte, Eesti voitti itsenäisyyden laulun voimalla!

Anette Norrgrann 050-5354617
Tom Sörhannus 040-8356830
Carola Backholm
Ryhmä ydinvoimaa vastaan Siipyyssä ja Skaftungissa
---------------------------------------------------------
The text is ©copyright of the author(s)

 

 

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

 kontakt - yhteys - contacts
kilgrund at gmail.com