Ulla Klötzer

Naiset Atomivoimaa Vastaan

ullaklotzer@yahoo.com

Tammikuu 2007

SUOMI ATOMITEOLLISUUDEN RENKINÄ

4 uuutta reaktoria?

Eduskunnan päätös: toukokuu 2002 (vuoden 2005 ministereistä 12 äänesti ei) (hinta: 2.3 miljardia)

Hallituksen päätös: helmikuu 2005

Rakennustöiden aloittaminen: 2006

Käyttöön otto: alunperin 2009, todennäköisesti 2011 tai myöhemmin

1.000-1.800 MW, EPR?

YVA-lausunnot 31.8.07

1.000-1.800 MW

YVA-lausunnot 17.9.07


TVO:lla ja Fortumilla yhteinen korkea-aktiivisten jätteiden loppusijoitussuunnitelma. Luola

rakennetaan parastaikaa Olkiluotoon (ks. alla).

E.ON, Outokumpu, Boliden, Katternö, Rauman Energia

1.000 – 1.800 MW

YVA keät 2008?

Paikkakunta: Pyhäjoki, Kemijärvi, Simo,Vaala, Kriistiinankaupunki, Ruotsinpyhtä

Posiva (TVO/Fortum) ei suostu toistaiseksi ydinjäteyhteistyöhön Fennovoiman kanssa.Lounais-Suomen ympäristökeskus (tiedote 5.9.2007)

www.ympäristö.fi

Tiedote 5.9.2007

Lounais-Suomen ympäristökeskus – Neljännen voimalaitosyksikön suunnittelu Olkiluotoon meneillään – Kokonaisvaikutukset meriympäristöön entistä merkittävämpiä


OL3 reaktorin tekniset ongelmat

STUK-tiedote 12.7.2006:

http://www.stuk.fi/stuk/tiedotteet/2006/fi_FI/news_419/

Tekniikka & Talous 8.2.2007 - Olkiluoto paisui painajaiseksi

http://www.tekniikkatalous.fi/rakennus/article32765.ece

New Scientist Magazine 29.6.2007 – Nuclear industry revival hits roadblocks (Atomiteollisuuden paluu osuu tiesulkuun)

http://technology.newscientist.com/channel/tech/mg19426103.200-nuclear-industry-revival-hits-roadblocks.html

Turun Sanomat 31.10.2007 – Olkiluodon reaktorirakennuksen kaikissa työvaiheissa ongelmia

http://arkisto.turunsanomat.fi/?ts=3,0:0:0:0,0:0:0:0:0,0,1:0:0:0:0:0:Olkiluodon+reaktorirakennuksen+kaikissa+ty%f6vaiheissa+ongelmia


The Independent 20.1.2008 – Power failure: What Britain should learn from Finland’s nuclear saga (Mitä Britannian tulisi oppia Suomen atomivoimasadusta)

http://news.independent.co.uk/sci_tech/article3342111.eceKampamaneettiongelma: (Taloussanomat 7.9.2007)

http://www.taloussanomat.fi/kotimaa/2007/09/07/Kampamaneetti+mutkistaa+Olkiluoto+4%3An+valmistelua/200721866/382

”Kylpyammekäyrä” - Ikääntyvät reaktorit aiheuttavat ongelmia

Krümmel, kesäkuu 2007, vakava palo

Brunsbüttel, kesäkuu 2007, suljettava oikosulun takia.

(250.000 asiakasta jätti Vattenfallin)

Forsmark, heinäkuu 2006, Saksan energiaministeriön selvityksen mukaan

suuronnettomuus puolen tunnin päässä

http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,449299,00.html

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article482202.ab

http://www.expressen.se/1.537194

http://www2.unt.se/avd/1,,MC=1-AV_ID=581588,00.html

http://www.ippnw.org/Events/Past/17th/Speakers/LarsHoeglund.pdf

Ringhals, elokuu 2007 savuava generaattori, turbiini pysähtyi

Oskarshamn, heinäkuu 2007, öljyvuoto turbiinissa

Loviisa, syyskuu 2007, toinen reaktori suljettiin turbiinin säätövian vuoksi. Toinen reaktori oli suljettu vuosi-tarkastuksen johdosta

Olkiluoto 2, kesäkuu 2007, palo sammutettiin käsisammuttimella

Olkiluoto 2, 4.9.07, reaktori pysäytettiin generaattorin jäähdytysjärjestelmässä todetun

häiriön johdosta. Takaisin verkkoon 5.9.

Olkiluoto 2, 29.12.07, lyhyt tuotantokatkos. Päähöyryventtiilien testausta. Takaisin verkkoon lähes

heti.

Olkiluoto 2, 30.12.07, reaktorin tehonnoston aiheuttma pikasulku. Nopeasti takaisin verkkoon.

Olkiluoto 2, 5.1.08, pikasulku jäähileen takia. Takaisin verkkoon 6.1.08

Loviisan reaktorit käyttöön 1977 ja 1981 - Alunperin 490 MW/reaktoria (VVER)

Olkiluodon reaktorit käyttöön 1979 ja 1982 - Alunperin 840 MW/reaktoria (ABB)

”Lastentaudit” aiheuttavat ongelmia

Ferm 1966, ytimen osittainen sulaminen, toiminnassa 2 kk

Browns Ferry 1974, tulipalo, vuoden korjaukset, toiminnassa 6 kk

Three Mile Island 1978, ytimen osittainen sulaminen, toiminnassa 3 kk

Tshernobyl 1986, reaktori paloi yli viikon, toiminnassa 19 kk

St.Laurent des Eaux 1966, 200 kg polttoainetta suli, toiminnassa 4 kk

Temelin, 1-yksikkö käyttöön kesäkuussa 2002, 2-yksikkö toukokuussa 2003.

Voimalassa kesällä 2007 sadastoinen (102) häiriötilanne.

ilmastomuutoksen aiheuttama kuivuus ja kuumuus, maanjäristykset, terrorismi, atomiaseiden leviäminen jne.

OL3 taloudelliset ongelmat

http://www.finanznachrichten.de/p.asp?id=8802920

Arevalle todennäköisesti 500-700 miljoonan euron lisä-kustannukset OL3:n myöhästymisestä jälleen kerran.

Kustannukset tulevat niiden lähes 700 miljoonan euron lisäksi, jotka kohtasivat yritystä viime vuonna kun ilmoitettiin 18 kuukauden myöhästymisestä.

La Tribune –lehti: uudet lisäkustannukset ei tulla mainit-semaan Arevan ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksissa, mutta ne nostavat OL3:n lisäkustannukset noin 1.5 miljardiin. Arvioidut kustannukset: 3 miljardia.

http://www.kauppalehti.fi/avar/plehti/index.jsp?xid=2521365&date=2007/08/27

Reaktorin jäähdytyspiirien valettuja rakenteita on tehty uusiksi, paineastian palasia on valettu uusiksi. Höyrys-timiä, pääkiertopumppuja ja -putkia on korjattu.

Pääosan laadunvalvonnasta hoitavat laitevalmistajat.

TVO tilasi reaktorin kiinteään hintaan ja kiinteällä aika-taululla. Sakot kirjattu sopimukseen myöhästymisen varalta.

Sopimusjuristit arvioivat vuosi sitten, että myöhästymis-sakot voivat olla rakentajalle 150-225 miljoonaa euroa.

http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=aFh1ySJ.lYQc&refer=home

(New Yorkilainen talouselämän uutis- ja mediayritys, yli 9.000 työntekijää 125 toimistossa ympäri maailmaa)

Mainittiin: Halkeamia hitsaussaumoissa, käyttö-kelvottomia jäähdytysputkia, perustan epäilyttävä betoni. Projekti vähintään 2 vuotta myöhässä.

Luc Oursel, ent. Ranskan teollisuuden ministeriö-virkamies tuli Arevaan tammikuussa 2007:

”On kuunneltava työmaan ihmisiä...Tämä ei ole byrokraateille.”

Paul Joskow, Cambridge’in Massachusetts teknologia-instituutin energia- ja

ympäristötutkimuskeskuksen johtaja:

”Atomivoimateollisuus on tehnyt hyvin optimistisia rakennuskustannus-arvioita, mutta niille ei löydy mitään kokemuksellista perustaa.”

http://www.iht.com/articles/2007/09/05/bloomberg/bxnuke.php

Suomalainen atomivoimala osoitus atomivoima-teollisuuden toistuvista ongelmista.

Mainittiin: Halkeamia reaktorikuoren hitsaussaumoissa, käyttökelvottomia jäähdytysputkia, perustan epäilyttävä betoni. Projekti vähintään 2 vuotta myöhässä.

Suomen kokemukset: Maailman-laajuisen atomivoima-teollisuuden mainostama ”atomivoimarenessanssi” taloudellisesti kannattavana vaihtoehtona hiilelle ja kaasulle ei ehkä tarjoakaan paljon edistystä viime sukupolven ajasta.

Silloin uusien reakttoreiden myöhästymiset ja kustannusten ylittämiset maksoivat investoijille miljardeja dollareita

http://www.kauppalehti.fi/avar/plehti/index.jsp?xid=2546439&date=2007/09/11

Suurten sähkönostajien edunvalvoja Elfin Oy:

OL3:n myöhästyminen maksaa 3 miljardia euroa, kun markkinoille ei tule ajoissa halvempaa ydinsähköä.

Tämän laskun maksavat pohjoismaiset sähkönkäyttäjät

Atomivoima joudutaan 2009-2011 korvaamaan hiili-lauhteella.

OL3:n osakkuusyhtiöt (mm. Pohjolan Voima, Fortum) joutuvat arvion mukaan

hankkimaan päästöoikeuksia 200 miljoonalla eurolla vuodessa. Tästä voi syntyä

500 miljoonan euron lisälasku kun OL3 on 2,5 vuotta myöhässä.

Uraanin louhinta

Jos Suomi käyttää atomivoimaa moraalinen velvollisuu-temme on myös tuottaa uraania omaan käyttöön.

Tämä lisäisi atomivoimaloidemme omavaraisuutta.

”Vaikka meillä olisi omia uraanikaivoksia, meillä ei ole teknologiaa rikastaa

malmia ydinpolttoaineeksi.”

Se suorastaan kutsuu ulkomaisia yrityksiä Suomeen.

Ruotsissa kunnilla on veto-oikeus.

Geologian professori Matti Saarniston mielestä (Kaleva.plus 19.10.07) ”antiikinaikuinen” kaivoslaki

on keskeinen uraaninetsinnän vauhdittaja.

http://www.kaleva.fi/plus/index.cfm?j=687533

Poliittinen ilmapiiri on atomivoimaystävällinen.

Löytyy paljon puhdasta vettä.

Alueilla, joilla uraanin louhintaa suunnitellaan ei asu paljon ihmisiä.

Mistä ihmeestä ovat ne väitteet, ettei täällä ole taloudellisesti kannattavaa pohjaa kaivostoiminnalle?

Saarnisto korostaa, ettei hänellä ole mitään malminetsintää ja kaivostoimintaa vastaan...Uraani on

kuitenkin poikkeus.

Kun GTK vetosi siihen, että Suomeen kannattaa tuoda kaivosyhtiöitä, koska täällä voidaan

kaivostoimintaa hoitaa kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti, minulla kolahti. Oli se sen

verran irvokasta. En tunne yhtään uraanikaivosta maailmalla, jossa olisi onnistuttu.

http://www.kaleva.fi/plus/index.cfm?j=687533

Kaivoslaki kaipaa perusteellista remonttia:

Kauppa- ja teollisuusministeriön kaivostoimintaan liittyvät tehtävät ovat osittain keskenään ristiriidadssa ja saattavat vaarantaa sen riippumattomuuden lupaviranomaisena.

Nykyinen kaivoslaki on vuodelta 1965, mutta periaatteellisilta osiltaan se on säilynyt samana jo vuosisatojen ajan.

Kaivostoimintaa on Suomessa siirtynyt suurelta osin kansainvälisten yritysten haltuun..

Kaivoskivennäiset ovat uusiutumattomia luonnovaroja ja kansallisvarallisuutta, joten niitä on käytettävä harkitusti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

http://www.vtv.fi/print_page.phtml?menu_id=2&lang=1&chapter_id=8118

Toiminnan loputtua alue on suljettu. Suurin osa saneeraus-kustannuksista on siirretty yhteiskunnalle. Limousinin alueelta löytyy ruosteista metalliromua, radioaktiivisia altaita, jätteellä täytettyjä monttuja. Tuomioistuimen kautta Cogemaa yritetään asettaa vastuuseen tuhoista.

http://www.naisetrauhanpuolesta.org/?dir=tiedotteet&op=20

http://www.naisetrauhanpuolesta.org/?dir=tiedotteet&op=17

Louhintaprosessi:

Mitä matalampi pitoisuus sitä enemmän kasvihuone-päästöjä aiheuttavaa energiaa tarvitaan massan käsittelemiseksi.

Eri järjestelmien kautta se joutuu alueen vesistöihin.

Nämä aineet jäävät jopa tuhansiksi vuosiksi luontoon.

Uraani muuttaa muotoaan monen kertaan: kiinteä – jauhemuotoinen – liukeneva – kaasu – liukeneva – jauhemuotoinen – kiinteä.

Jokaisen käsittelyn yhteydessä syntyy vaarallista jätettä.

Käsittelyvaiheet käsittävät onnettomuus- ja päästöriskejä.

Reaktorin käytetty polttoaine

Käytetty reaktoripolttoaine on pidettävä eristettynä ihmisistä ja ympäristöstä 300.000 – 1.000.000 vuotta (Environment News Service August 9, 2005)

http://www.ens-newswire.com/ens/aug2005/2005-08-09-04.asp

Loppusijoitus suljetaan sementillä.

Saaresta on hiljattain saatu näyttöä, että sitä ympäröivillä alueilla tapahtui voimakas maanjäristys noin 9.900 vuotta sitten.

Entäs loppusijoitus?

http://www.kaleva.fi/plus/index.cfm?j=669515

KBS-menetelmää on kehitetty viimeisten 30 vuoden ajan vastaamatta siihen miten se kestäisi uuden jääkauden.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_495605.svd

Eräiden asiantuntijoiden mukaan tilojen sijoittaminen sisämaahan olisi pohjavesivirtojen kannalta turvallisempi vaihtoehto kuin rannikko-vaihtoehto, jossa pohjavesivirrat kulkevat kohti Itämerta.

- Syviä porausreikiä. Kapselit 3-5 kilometrin syvyyteen.

http://www.mkg.se/pdf/MKG_rapport1_djupa_borrhal_maj2006.pdf

http://www.nuwinfo.se/waste2007/10-morner20070428.pdf

http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=1-AV_ID=591111,00.html?from=read_more

SKB ei ole käsitellyt kaikkia niitä kysymyksiä, joita yritys itse aikoinaan suunnitteli käsittelevänsä.

SKB on muuttanut omia aikaisempia vaatimuksia ja toivomuksia loppusijoitus-paikkatutkimusten aikana.

Entäs Suomessa?

http://193.44.241.229/article/1,1786,MC=3-AV_ID=657333,00.html?from=latestnav

kun SKB:n hakemus jätetään vuonna 2009 ympäristö-oikeudelle tutkittavaksi, se tulee olemaan Ruotsin kaikkien aikojen suurin ympäristöoikeuskäsittely.

http://www.ostran.se/harkiv/ost/2005/11/02/OST20051102B1ENU1003_1_3.htm

”Itse muutuin vakuuttuneeksi atomivoiman vastustajaksi, kun aloin tutustua jätekysymyksiin. Jos on vieraillut Oskarshamnin laboratoriossa ja nähnyt miten loppusijoitus tullaan hoitamaan, niin tuntee vaistomaisesti, että tämä (menetelmä) ei ole moderni.”

Suomesta koko Euroopan jätehauta?

http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=1-AV_ID=590373,00.html?from=read_more

On mahdollista, että loppusijoitus-paikan rakentamisen aloitus siirtyy vuoteen 2022.

Olkiluodon loppusijoitus käyttöön 2020.

Andrid Piebalgs, Speech/05/122

”European Union needs a clear answer on nuclear waste”

Workshop ”Nuclear waste: facts and choices” Brussels, 28th February 2005

http://www.capital.de/politik/100004887.html

Olkiluoto sopiva paikka EU-alueen käytetylle reaktori-polttoaineelle sopivaa maksua vastaan. Kehuttiin atomivoimamyönteistä ilmapiiriä, vähäistä asukasmäärää ja muistuttiin alueen heikosta taloudellisesta tilanteesta.

http://www.gp.se/gp/road/Classic/shared/printArticle.jsp?d=119&a=22128

Atomivoiman hiilidioksidipäästöt

Se ei aiheuta hiilidioksidipäästöjä. Useiden asian-tuntijoiden mukaan väite ei pidä paikkaansa atomi-voiman koko elinkaari huomioon otettaessa.

Myös atomivoima aiheuttaa kasvihuonepäästöjä uraaninlouhinnan yhteydessä. Dimas varoitti atomivoiman käyttämisestä kasvihuoneongelman ratkaisemiseksi sen monien vielä ratkaisemattomien ongelmien vuoksi.

http://sr.se/ekot/arkiv.asp?DagensDatum=2007-05-05&Artikel=1349677

http://oeko.de/service/gemis/files/doku/nuclear_co2paper_update2006.pdf

- vertailtiin eri energiantuotantomuotojen päästöjä ja päästöjen leikkaamisen kustannuksia

energiamuodon koko elinkaari huomioon ottaen.

- Raportti mm. Saksan ympäristö-, luonnonsuojelu- ja reaktoriturvallisuusministeriön, opetus- ja

tutkimus-ministeriön, valtiollisen ympäristöhallituksen kustantama.

- Uraaninlouhinta aiheuttaa huomattavia kasvihuone-päästöjä, uusiutuvat energialähteet sekä

energiatehokkuus aiheuttavat pienempiä kasvihuonepäästöjä kuin atomivoima.

Atomivoima kasvihuoneilmiön torjumiseksi


http://www.boell.de/downloads/oeko/NIP6%20MatthesEndf.pdf

- käydään läpi atomivoimaan liittyviä haasteita, riskejä, vaihtoehtoja. Yhteenvedossa todetaan,

että ilmaston lämpenemiseen ja atomivoimaan liittyy riskejä mutta:

”Jos verrataan olemassa olevia vaihtoehtoja, uusiutuvista energiamuodoista

kasvihuonepäästöjä aiheuttaviin energiamuotoihin, mikään muu vaihtoehto kuin

atomivoima ei sisällä niin laajoja riskejä ympäristölle, ekosysteemille sekä sosiaaliselle ja

taloudelliselle järjestelmälle kuin on otaksuttavissa atomivoiman kohdalla.”

Nuclear Energy: Balancing Benefits and Risks

http://www.cfr.org/content/publications/attachments/NuclearEnergyCSR28.pdf

- Järjestön tiedeasiantuntijan, Charles Ferguson: Atomivoima ei ole vastaus ilmastomuutoksen

haasteisiin

- Jotta voitaisiin huomattavasti vaikuttaa kasvihuoneilmiön torjumiseen, olisi rakennettava uusia

reaktoreita nopeassa tahdissa. Se aiheuttaisi hankaluuksia hankkia rakenta-miseen sopuhintaisia

rakennusmateriaaleja, koulu-tettuja työntekijöitä sekä saavuttaa vaativia turvallisuusnormeja.

- Atomivoiman vaaroja vähätellään. Jäteongelma on erityisen huolestuttavia.

Frankfurter Rundschau, 30.04.2007 "Klimaschutz geht ohne Atomkraft"

- Atomivoiman rooli ilmaston suojelemiseksi on vaatimaton.

- Ainoastaan olemassa olevien yli 400 vanhenevien reaktoreiden korvaamiseksi tarvitaan

satoja uusia reaktoreita.

Se on teknisesti mahdollista mutta kansantaloudellisesti järjetöntä. On olemassa vaihtoehtoja,

jotka talouden kannalta ovat yhtä hyviä.

http://www.keystone.org/spp/documents/FinalReport_NJFF6_12_2007(1).pdf

http://www.oxfordresearchgroup.org.uk/publications/briefing_papers/toohottothandle.php

Yhteenveto

voiko Suomi kieltää ulkomailla syntyneen radio-aktiivisen jätteen varastoimisen tai loppusijoittamisen Suomen maaperällä.

---------------------------------------------------------

The text is ©copyright of the author(s)

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

 kontakt - yhteys - contacts
kilgrund at gmail.com