Kyllä uusiutuvalle energialle ja energiansäästölle

Koska:

On mahdollista säästää energia ja samalla kehitää yhteiskunnan. Suomen energiankulutus kasvoi 104:lla prosentilla vuosien 1971-2003 välillä. Saman aikaan Tanskan energiankulutus kasvoi kahdeksalla prosentilla, Saksan seitsemällä ja Englannin 11:lla.

Se on kannattavaa. Tanskan vienti uusiutuvan energian liikealalta on viisi miljardia euroa vuodessa ja ala työllistää 30 000 ihmistä. Maan BKT on noussut 80:lla prosentilla vuodesta 1973, ilman että sähkönkulutus on noussut. Tuulivoima on maan kolmanneksi suurin tulonlähde. ”Mahdollisuus, ei rasite”, sanoo IDA (Tanskan insinööriyhdistys) uusiutuvasta energiasta. Uusiutuva energia kehittää huomattavasti enemmän työpaikkoja kuin ydinvoimaa, esimerkiksi valmistajia tuotannossa, suunnittelijoita, kehittäjiä, muotoilijoita, tutkijoita, konsultteja, insinöörejä, korjaajia, sähkömiehiä, myyjiä ynnä muuta.

Se antaa itsenäisyyden ja turvallissuden. Suomi voisi tulla omavarainen energiantuotannossa sekä tuulivoimalla että aurinkovoimalla. Suomen maa-alasta 19 prosenttia on maatiloja. Jos käytettäisiin 0,7 prosenttia tästä alasta tuulivoimaan pystyttäisiin tuottaa energia niin paljon että se moninkertaisesti kattaisi Suomen tarve. Mannviljelijät voisivat jatkaa viljelemisen alalla. Kaupunki/kunta joka satsaa uusiutuvan energian rakentamiseen voisi jopa myydä ylijäämän muille. Oma, hajautettu, tuotanto antaa turvallissuus ja varmuus enrgiantoimittamisessa.

Uusia tulonmahdollisuuksia avautuu maaseudulla. Satsaus uusiutuvaan energiaan antaa uusia tulonmahdollisuuksia maaseudulla ja pitää sitä elävänä.

Kaikki mahdollisuudet ovat olemassa Suomessa. Kylmä ilma antaa korkean tehokkuuden tuuliturbineeista ja aurinkopaneleista ja – kahaajista. Tuulivoimalat Suomessa tuottavat eniten energia talvikuukausina. Jäähdyttämisen tarve energiaintensiivisessa teollisuudessa on pieni. On suuria mahdollisuuksia CHP:hen (yhdistetty lämmitys ja sähkö). Pitkät kesäpäivät merkitsevät että vaatimus auringonpaneelien ja –kahaajien kapasiteetti voi olla pienempi. Isolta metsäteollisudelta voidaan saada halpa metsänjätettä.

Globaalinen lämmitys vaatii pikaisia ratkaisuja. Uusiutuvia energianmuotoja tarjoavat nopeampia ja kestävimpiä ratkaisuja globaalisen lämmitykseen kuin ydinvoiman lisärakentamiseen.

Se antaa puhtaan elämänympäristön. Toiminnassa oleva tuulivoima ja auringonvoima eivät edistä globaalisen lämmityksen eikä aiheuta haitallisien aineiden päästöjä luonteeseen. Ne ovat ihmis- ja luonnonystävällisiä vaihtoehtoja.

Se on ainoa tulevaisuuden mahdollisuus. Öljy ja uraani ovat loppumassa. Ne likaistavat luonnon ja vahingottavat ihmisten terveyttä ja elinehtoja. Aurinko ja tuuli ovat ikuisia ja siksi kestävin vaihtoehto yhdessä muiden uusiutuvien enrgiamuotojen kanssa..