Ja till förnyelsebar energi och energisparande:

Därför att:

Det är möjligt att spara energi och samtidigt utveckla samhället. Finlands energiförbrukning ökade med 104 procent mellan åren 1971-2003, medan Danmarks ökning under samma period var åtta procent, Tysklands sju procent och Englands 11 procent.

Det är lönsamt. Danmark exporterar förnyelsebar energi för fem miljarder euro årligen och sysselsätter 30 000 människor inom branschen. Landets BNP har ökat med 80 procent sedan 1973, utan att energikonsumtionen ökat. Vindkraften är landets tredje största inkomstkälla. ”En möjlighet, inte en belastning”, säger IDA (Danska ingenjörssällskapet) om förnyelsebar energi. Förnyelsebar energi ger avsevärt fler arbetsplatser än kärnkraften, i form av tillverkare i produktionen, planerare, utvecklare, designers, forskare, konsulter, ingenjörer, reparatörer, elektriker, försäljare med mera.

Det ger självständighet och säkerhet. Finland kunde bli självförsörjande i sin energiproduktion. Det gäller både vindkraft och solenergi. Av Finlands landareal är 19 procent jordbruksmark. Om man placerade vindmöllor på 0,7 procent av den här arealen skulle man kunna producera energi som täcker Finlands behov flera tiotals gånger om. Jordbrukarna kan ändå fortsätta odla sina grödor på markerna. En stad/kommun som satsar på att bygga ut förnyelsebar energi kunde sälja överskottet till andra. Egen, decentraliserad, produktion ger större trygghet och säkerhet i energiförsörjningen.

Nya inkomstmöjligheter uppstår på landsbygden. En satsning på förnyelsebar energi ger nya inkomstmöjligheter på landsbygden och håller den levande.

Alla möjligheter finns i Finland. Det kalla vädret ger hög effektivitet från vindturbiner och solpaneler och -fångare. Vindkraftverken i Finland producerar mest under vintermånaderna. Behovet av nedkylning i energiintensiva industrier är litet. Det finns stora möjligheter för CHP (kombinerad uppvärmning och el). De långa ljusa dagarna sommartid innebär att det krävs mindre kapacitet hos solpaneler och –fångare. Den stora skogsindustrin kan ge billigt skogsavfall.

Den globala uppvärmningen kräver snabba åtgärder. Förnyelsebara energiformer erbjuder en snabbare och hållbarare lösning på den globala uppvärmningen än utbyggnad av kärnkraften, vilket är en långsam process.

Det ger en ren livsmiljö. Vindkraft och solenergi i drift bidrar inte till den globala uppvärmningen eller utsläpp av skadliga ämnen i naturen. De är människo– och miljövänliga alternativ.