Koti - Hem - Home

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

Bäste Tapio Saarenpää, VD för Fennovoima

Sidebyborna vill inte ha Fennovoima som partner

Det var en glad överraskning att få se din insändare i tisdagens Syd-Österbotten och i Vasabladet med anledning av de tilltänkta planerna på ett kärnkraftverk här hos oss i Sideby och Skaftung.


Du skriver att Fennovoima är en ”rättfram partner”. Vems partner är ni egentligen? Som sidebybo kan jag konstatera att vi sidebybor åtminstone inte har erbjudit er till vår partner. Det är ju just det som markägarna försöker förklara för er; vi vill faktiskt inte ha er här! Vad är det som det ”öppna” bolaget Fennovoima inte förstår?


Enligt din insändare ”anskaffar Fennovoima de landområden som företaget behöver till villkor som är rättvisa och goda för försäljaren”. I en intervju i Vasabladet lördagen 5.1 säger du att ert primära mål är att undvika att ens diskutera tvångsinlösning. Är detta något slags hot? Vad blir ert sekundära mål? Tvångsinlösning handlar inte om ”rättvisa och goda villkor”, utan det beskrivs bättre som exploatering.
Ni har också som målsättning att ingen ska lida ekonomiskt. Verkligen. Har ni alls tänkt på hur mycket lidande ni redan har orsakat folk genom att skoningslöst försöka klamra er fast här?


Kilgrund, där ni visst vill placera reaktorerna, är inkapslat mellan två Natura 2000-områden. Det inringade området har en stor artrikedom, både fåglar och växter.


Rent tekniskt lär det område ni har valt innebära många utmaningar. Därför undrar jag – vad är det som Kristinestads ledning har erbjudit er som är så attraktivt att ni fortfarande håller fast vid denna plats som är så olämplig för ett kärnkraftverk?
Uttrycket ”Fennovoima go home” gillar du inte. Och det är kanske litet suddigt. Hur skulle det vara med ”E.ON geh nach Hause!” Är det tydligare, månntro?

Ulla Storsjö-Dunn
Storsjö fårgård
Sideby

 

******************************************************************************************

The text is copyright of the author

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

Aktionsgruppen/Toimintaryhmä Pro Kilgrund kilgrund at gmail.com
 kontakt - yhteys - contacts
kilgrund at gmail.com
sydaby.eget.net