Vaakuna Vapen

Hem - Koti - Home

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund
Underteckna vår adress
Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund

Info på svenska
& in English

Pro Sideby/Siipyy - Kilgrund - Skaftung

Aktuellt - Ajankohtaista

Greenpeacen ydinjäterekka kiertää Suomea - Besöker Kristinestad 9.6.2008 Plats: Café Alma kl. 16.30


Möte på Skaftung lokalin 4.6 kl 19.00 - Kokous Skaftungin lukaalilla 4.6 klo 19.00

 

Mari-Helen Kaarren puhe eduskunnassa 30.5.2008

Kuulemistilaisuus eduskunnassa - Hörande i riksdagen 30.5.2008

YVA lausuntoja - MKB utlåtanden

 

Ajankohtainen kysymys - Aktuell fråga Äänestä/rösta MicroPoll

 

IBA-område/alue
IBA-område/alue

MKB YVA karta kartta
MKB-karta YVA-kartta

 

 

Länkar - Linkkejä - Links

Skaftung Naturen kuvasivuja

Kristiinankaupungin rantakaava-alueen suojeltavat luontotyypit

Fotografier från Kilgrund och omgivande holmar utanför Sideby, det område som är inritat på Fennovoimas kartor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

 

Krs-TV viikon kuvat
Krs-TV veckans bilder

The Kil local museum area

 

 

Uraanikaivoshankkeet

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas

Naiset Rauhan puolesta

 

Mitä laki sanoo - Vad säger lagen

 • "Packa er kappsäck och åk hem" Vbl 8.2 kl. 07:42. Klart, entydigt och demokratiskt budskap till E.ON - Fennovoima 7.2 i Kristinestad
  Ydinvoiman vastustajat käskivät Fennovoimaa häipymään
  ..."95 prosenttia alueen maanomistajista on ilmoittanut, etteivät he myy maitaan voimayhtiölle. Lisäksi ydinvoimalaa vastustaviin adresseihin on kertynyt 4 500 nimeä". Pohjalainen 08.02.2008 14:51.
  Alueen kartta sekä maanomistajat.
 • Kristiinankaupungissa taas protesti ydinvoimalaa vastaan
 • Manifestation mot ett kärnkraftverk i Kristinestad 7.2.2008-bilder info
 • Mielenilmaisu ydinvoimalaa vastaan Kristiinankaupungissa 7.2.2008-kuvia infoa
 • Förtroendet sviktar för stadsdirektören - Stadsdirektör Riitta El-Nemrs engagemang för kärnkraft till Kristinestad ifrågasätts av de folkvalda.Vbl 1.2.2008 kl. 21:10
 • Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston enemmistö ei hyväksy pakkolunastusta - En stor majoritet i stadsfullmäktige i Kristinestad kan inte godkänna att tvångsinlösning tillgrips för en kärnkraftsetablering Motion - Aloite
 • "Ydinvoimaa koskeva tiedotustilaisuus Maanantaina 28.1.2008 järjestettävä infotilaisuus on peruutettu koska luennoitsija on estynyt. Kristiinankaupunki" tiedottaa Kristiinankaupungin kotisivu
  "Informationstillfälle angående kärnkraft Informations- och diskussionstillfället måndag 28.1.2008 är p.g.a. föreläsarens förhinder. Kristinestads stad" informerar Kristinestads hemsida
 • Förfalskade namn på kärnkraftslista - Väärennettyjä nimiä anonyymin nuoren kansalaisen listalla, mm kunnallisneuvos Hans Ingvesgårdin nimi. Ingvesgård aikoo tehdä rikosilmoituksen asian johdosta.Yle Radio Vega 25.01.2008 08.51
 • Har det tyska bolaget E.ON med potemkinkulissen Fennovoima i Finland redan börjat styra hela Kristinestad med hjälp av Riitta El-Nemrs manipulationer och odemokratiska manövrar bakom ryggen på befolkningen. Vem ger henne fullmakter?
 • Propaganda meetings dictated by E.ON - Fennovoima - El-Nemr in Kristiinankaupunki. Kuka maksaa?
  Under rubriken "Vad händer nu?" läser vi att ett "informationsmöte" för allmänheten med representanter för Strålskyddscentralen ordnas i Kristinestad den 23 januari. Var säkra på att den information som där erbjuds är för ett kärnkraftverk, och att de som informerar inte äger mark på det dömda området.

  Kort info upprörde åhörarna i Kstad
 • Strax därefter kommer nästa "griscirkus": 28 januari får beslutsfattare och pressen ställa frågor till "vetenskapsmannen" Bjarne Hedkrok som arbetar vid Olkiluoto kärnkraftverk.
  Google Scholar
  Stand on the shoulders of giants. Search scientists at Google Scholar. Tänk så intressant! Kan någon tro att han har handplockats av någon annan orsak än att han kommer att försäkra att kärnkraftverken är totalt säkra, och att man dessutom hela tiden arbetar på att förbättra den totala säkerheten och så vidare. Ta allt med en stor nypa plutonium!
 • Den 7 februari ska Fennovoima dessutom för säkerhets skull, "informera" allmänheten i Kristinestad. Och tror någon att de kommer att medge att det finns några som helst nackdelar med kärnkraft? Inte jag. Propagandamöte skulle vara ett ärligare namn på ett dylikt tillfälle-kom ihåg att de talar för sin sjuka mor. Sin allvarligt sjuka mor.

  Är det Fennovoima som bestämmer i Kristinestad?

  ..."Vem som ger detta tillstånd att fatta beslut är oklart, men det förefaller som om Fennovoima själv anser sig ha rätten till att låta lokala beslut tas. Varifrån Fennovoima kan ha fått sådana rättigheter skulle vara av intresse att få veta, ävensom hur EU, eller till och med finsk lagstiftning, ställer sig till att privata bolag dikterar villkor för städers beslutsfattare.

  En fråga till är: Hur kan Kristinestads beslutsfattare böja sig för villkor som Fennovoima dikterar?

  Tidigare hette det att "Fennovoima vill inte etablera sig om det inte känner sig välkommet" Nu när 75 fastighetsägare i området med namnunderskrift bekräftar att de inte vill sälja mark åt Fennovoima börjar Bernhard Utter, Kristinestads stadsstyrelses ordförande i stället tala om tvångsinlösning. Kan man tala om en Quisling?" ...

  ...I DDR och andra totalitära stater har det gått bra att bygga kärnkraftverk, starta urangruvor och köra över befolkningen med hänvisning till den allmänna så kallade nyttan (som till exempel att hela städer har begravts under lakrester från urangruvor), och den som protesterat har stämplats som samhällets fiende. Är vi nu på väg mot samma system även i Finland, att det är kärnkraftspåprackarna som är de som ska bestämma allt?
  Finns det någonslags rättvisa kvar i det här landet?...

  Läs mera Lue lisää (odotamme suomenkielistä käännöstä)

 • Manifestation i sångens tecken mot ett kärnkraftverk i Kristinestad - första delen av en massadress överlämnades 17.1.2008
  Namninsamlingen fortsätter
  Nimienkeruu jatkuu edelleen
  Mielenilmaisu laulun merkeissä ydinvoimalaa vastaan Kristiinankaupungissa - ensimmäinen osa adressista luovutettiin 17.1.2008

Kärnkraft nej Ydinvoimala ei
Lisää kuvia - Mera bilder

Tiedämme liikaa
                                                                   Valokuva: Olle Haavisto

Viikon kuva - veckans bild

Ekorrbär - Oravanmarja

Våra gäster - Meidän vieraamme

Radio

TV

Lehdistö - Press

Viktiga allmänna frågeställningar, utlåtanden och forskning - tärkeitä yleisiä kysymyksiä, kannanottoja ja tutkimusta - important general issues and research

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurinko - Solen
Underteckna vår adress
www.adressit.com/kilgrund

Allekirjoita adressi
www.adressit.com/kilgrund

Sign the protest list at
www.adressit.com/kilgrund


Aurinko - Solen

 • Namnadress överlämnas till Kristinestads stadsstyrelse kl 17.55.
  Manifestation mot ett kärnkraftverk i Kristinestad torsdag 17.1.2008 kl 17.00
  närmare information här info II
 • Adressi luovutetaan Kristiinankaupungin kaupunginhallitukselle klo 17.55.
  Mielenilmaisu ydinvoimala-hanketta vastaan Kristiinankaupungissa torstaina 17.1.2008 klo 17.00
  Torstaina 17.1.2007 klo 17 järjestetään mielenilmaisu Kristiinankaupungin torilla ennen kaupunginhallituksen kokousta. Tämän mielenilmaisun järjestää närpiöläiset yhteistyössä meidän ryhmämme kanssa. Mielenilmaisu tulee olemaan poitiivisessa hengessä. Se on valon, rauhan, vapauden ja inhimillisyyden mielenilmaisu, jota viedään läpi laulaen.
 • Aktioner: Bybornas namnlistor och markägarnas brev överlämnas tisdagen 15.1.2008 kl 13 till Kristinestads stadsstyrelse och stadsfullmäktige samt Fennovoima av deputationer från byarna
 • Toiminta: Tiistai 15.1.2008. Uuden vuoden jälkeen teimme nimilistoja, jotka ovat olleet esillä julkisilla paikoilla Kristiinankaupungissa. Allekirjoittaneita oli yhteensä 1517 henkilöä. Listat luovutetaan henkilökohtaisesti Kristiinankaupungin kaupunginhallitukselle ja valtuustolle sekä Fennovoimalle tiistaina 15.1.2008 klo 13 ryhmämme edustajien toimesta.
  Samaan aikaan tiistaina 15.1.2008 luovutetaan myös maanomistajien kirjeet, joissa he henkilökohtaisesti allekirjoituksillaan vastustavat maa-alueensa myyntiä, suunnittelua sekä mahdollista maanvaihtoa. Maanomistajat eivät myöskään neuvottele Fennovoiman kanssa näistä asioista. Maakuntaneuvos Kurt Gullberg on kerännyt maanomistajien mielipiteet ja luovuttaa henkilökohtaisesti maanomistajien kirjeet kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Tiedotusvälineet ovat mukana tilaisuudessa.

 

 

Fyll i de obligatoriska fälten Förnamn (*Etunimi), Efternamn (*Sukunimi ), Hemort (*Paikkakunta) på www.adressit.com/kilgrund#sve. Underteckna sedan genom att klicka på "Allekirjoita adressi".

Sign the protest list - info. The English translation of the text of the protest list is below. You may sign it at www.adressit.com/kilgrund#eng. Instructions: When you are at www.adressit.com/kilgrund#eng please write your first name in the field *Etunimi, your last name in the field *Sukunimi and your place of residence (home town) in the field *Paikkakunta. Finish by clicking at "Allekirjoita adressi".

Debatt - Keskustelu

 

  Merikotka
White-tailed Eagle - Merikotka - Havsörn

Merihanhi
Greylag Goose - Merihanhi - Grågås

Räyskä
Caspian Tern- Räyskä - Skräntärna

Selkälokki
Lesser Black-backed Gull- Selkälokki - Silltrut

Tähtitalvikki
One-flowered Wintergreen - Tähtitalvikki - Ögonpyrola

Suolaleinikki
Seaside Crowfoot - Suolaleinikki - Bohusranunkel

<---- Wildlife photos from the area and its immidiate neighborhood - a couple of these birds and the Siberian Flying Squirrel are on the list of endangered species under the European Union directive

 

Pro Sideby - Kilgrund - Skaftung -- No to a Nuclear Power station

The energy company, Fennovoima,which is to a large extent foreign controlled, is trying to secure an area for the establishment of a nuclear power station within the municipality of Kristinestad in Finland. They have started the process of doing an Environmental Impact Assessment over a large area centered around a local fish farm at a place called Rågården, the area takes in the Norrskogen forest, large areas of coastline, the island of Kilgrund and is bounded by the villages of Sideby and Skaftung.
All of the land involved is in private ownership. The project has been progressed to this point without clear information being supplied to the residents and landowners.

We, the undersigned are very concerned about what is happening. A nuclear power station on this beautiful coast would destroy the traditional structure of the villages. The determined, long term and costly work that the people of the area have done during the last 40 years in caring for and developing the environment, their culture and natural values would be smashed to pieces.

We want to remind you of the irreplaceable values that are in danger. One can mention the folk museum in Kilen and the magnificent seascapes all the way from Yttergrund, home of the second highest lighthouse in Finland, to Domarkobban-Bastuskatan-Kilgrund-Stånggrund-Trutkobbarna; these are areas that are known throughout Finland. A nuclear power station would mean the end of cultural and nature tourism in the area.

We fear that a nuclear power station would also have negative affects on small agricultural businesses such as potato and fish farms and greenhouse horticulture. The area would also become unattractive and scary especially for families with small children in the local villages.

In the immediate area around the nuclear power station people would be forced to leave their homes and forced to give up their holiday houses. In the long-term the establishment of a nuclear power station could lead to an increase in local unemployment.

We and our children do not want to live in the shadow of a nuclear power station with the insecurity and worry associated with it way into the future.


We want to preserve long term, durable and safe development in the area we call home - no matter where we live.

We are asking for support in the form of names on this online PROTEST list.

We the undersigned demand that Fennovoima ceases its attempts to exploit Sideby and Skaftung for the benefit of its corporate shareholders.

E.ON GEH NACH HAUSE!

The full PROTEST list will be handed to the municipal council of Kristinestad. Sign this protest list at
www.adressit.com/kilgrund

Keskustelufoorumi - Diskussionsforum

Blogs

 • To our blogging friends of Sideby/Siipyy Skaftung. Please put a link to your blog by mailing kilgrund at gmail.com

International news - Ulkomaat

Movies

YouTube - collection of videos from Andrei Tarkovskij´s movie Stalker


Haahka - Kilgrund - Ejder

Arkisto - arkiv

Tapaus Ljusgrund Natura-2000 alue
Fallet Ljusgrund Natura-2000 område

Ljusgrundin omistaja

Kristiinankaupungin ja Fennovoiman yleisötilaisuus 21.9 2007
Kristinestads och Fennovoimas informationsmöte 21.9 2007

Liitoorava
Siberian Flying Squirrel- Liitoorava - Flygekorre photo Hans Hästbacka
 

web stats analysis