Hemmansägare och -namn i Sideby, Skaftung och Ömossa 1699-1724
 

Lyssna till den granens susning, vid vars rot ditt bo är fäst
Finskt ordspråk

BYAR, byagrupper, h e m m a n  (före 1700), nybyggarhemman (efter 1700), släkter i SIDEBY, SKAFTUNG och ÖMOSSA:
-------------------
* = sida under utveckling
-------------------
*KARTA*Sideby by
* L a s s f o l k
* K a r s
* H a n s a s
* T e i r
Nybyggarhemman i Sideby
* Rosnäs
* Rosenback
* Silverberg
*Fladan och Fissjas
* Pellfolk
* Jossfolk
* Västerback
* Högback
Storsjö och Linnströmas
* Storsjö
* Gäddträsk
Gäddvik (Lindström)
* Strömsnäs
*Norrback
* Norrback
*Bodan
* Bodman
*Appelö
* Appelö
*Heden
* Hedback
* Hedkrok
*Lillbäck
* Lillbäck
* Kallträsk (Berg)

Appelö
Bäckman
Forstén
Grönberg
Hanses

Reichenbach

J o r d e b o k s k a r t a 1693
Hemman 1699-1724

T e i r ( f o l k )
* G r a n n a s
* N o r r g å r d
* I n g v e s
Nybyggarhemman i Skaftung
Demasör
* Småskär (Österbygd)
Grankull
* Sundnäs
Henriksdal
* Rosenlund (Frivilas)
Långfors

Skogman

S k o g m a n
Ö m a n
Nybyggarhemman i Ömossa
Öström
Kallträsk (Hede)
Wästervik
Österback
Rosenback
Kivistö
Bergvik

Skogman och Öman

 

Up Tab. 1. Hemmansägare och -namn i Sideby, Skaftung och Ömossa 1699-1724 (1)

Byar     1699     1705     1712     1724
  Sk Kr   Sk Kr   Sk Kr   Sk Kr  
Sideby                        
Lassfolk - 1/2 Matts Nilsson Lassfolk - 1/2 Mats Lassfålk - 1/2 Matts Lassfolk - 1/2 Simon Lassfolk
Kars - 1/3 Karin Enckia Kars - 1/3 Nills Kaas - 1/3 Niels Kars - 1/3 Niklas Kars
Hansas 1/2 1/4 Eskil Simonsson Hansas 1/2 1/4 Eskil Hannus - 1/4 Simon Hansfolk 1/2 1/4 Simon Hansas
Teir 3/4 - Erich Hindersson Teir 3/4 - Erich Teir 3/4 - Erik Teir 3/4 - Erich Teier
Jordebokskarta 1693   Pellfolk - 1/4 Pehr Påhlfolk - 1/4 Johan Pehlfolk
          Jossfolk - 1/4 Johan Jossfolk - 1/4 Pähr Jossfolck
Skaftung                        
Grannas 1/4 - Måns Månsson Grannas 1/4 - Måns Grannas 1/4 - Mårten Grannas - 1/4 Mårten Grannas
Teir(folk) 1/2 - Per Olsson Teir 1/2 - Peer Teirfålck 1/2 - Peer Teirfolk 1/2 - Anders Teierfolk
Norrgårds - 1/2 Simon Simonsson Nårgåls - 1/2 Simon Nårgåls - 1/2 Mårten Nårgåhls - 1/2 Erik Nårgåls
Ingves 1/2 - Peer Ersson Ingves 1/2 - Peer Ingves 1/2 - Peer Jngwes 1/2 - Johan Ingwäs
Ömossa                        
Skogman 3/4 - Markus Hansson Skogman 3/4 - Markus Skoug 3/8 - Hans Skogmans - 3/8 Simon Skogsman
Öman             3/8 - Michel Öhman - 3/8 Olof Öhman
  Sk Kr   Sk Kr   Sk Kr   Sk Kr  
Byar     1699     1705     1712     1724

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Åkerblom, Bror. Sideby sockens historia. Vasa 1975.

info BYAR, byagrupper, h e m m a n  (före 1700), nybyggarhemman (efter 1700), släkter i SIDEBY, SKAFTUNG och ÖMOSSA är ett långsiktigt www-projekt under kontinuerlig utveckling. WWW-presentationerna som påbörjades i dec 2003 är än så länge preliminära och fragmentariska och uppläggningen av webbplatsen är preliminär. Den kommer att utökas och uppdateras under en lång tid framöver. Ryggraden i webbplatsen kommer till en början att utgöras av Gunnar Nybonds artiklar samt kompilationer av kommunion- och historieböcker 1723-1830. Korrigeringar, tillägg (och förslag till tillägg) och lämpligt material till www-sidorna (hemmansbeskrivningar, släktutredningar, gamla och nya artiklar, kopior av fotografier, urkunder, kartor osv.) kan sändas till Staffan Storteir staffan.storteir@e-brev.nu

 

 
     

 

Immigrant navigation

sydaby.eget.net

editor: Staffan Storteir