Fisksalteriet

Kilviken

Strandbodar

Akvareller av Tiina J 1999

E-post till kilen@kiili.inet.fi

Stiftelsen Kilens Hembygdsgård


Stiftelsens ändamål är enligt stadgarna att:

 

  1. På Kilens Hembygdsgård bevara gammal allmogekultur genom att uppföra sekelgamla bonde- och fiskarehus och tidsenligt inreda desamma

  2. I bygden och nejden insamla gamla föremål och historiska minnen

  3. Befrämja forskning i allmogekultur och svenskspråkiga dialekter i Sydösterbotten samt sprida kännedom om denna kultur genom utställningar, kurser, uppvisningar och föredrag

  4. Befrämja hemslöjd genom att anordna kurser i såväl mans- som kvinnoslöjd

  5. På hembygdsgården ge bygdens och nejdens folk en plats för samling och sammankomster, förströelse och avkoppling

  6. Befrämja ungdomens fostran, hembygdskänsla, solidaritet och ansvar för natur, kultur och medmänniskor genom att upprätthålla ett nationellt kurs- och lägercentrum

  7. På allt jämförligt sätt verka för bygdens andliga och materiella utveckling

 

 

 

Kiilinranta
Valokuva: @2006 Staffan Storteir

Sisältö | Alue | Tapahtumat | Ohjelma | Markkinat | Säätiö | Vieraskirja | Kievari | Pettuleipä | Savusauna | Leirikoulut |