Sydösterbotten  sevärdheter


Naturinventeringar - Luontoselvityksiä

Landhöjning och fornlämningar

Jordebokskarta från 1600-talet

1 Sideby Nyheter

Sideby skola

Ungdomsförening

Fotbollscup

Marthaförening

Båtservice

7 Bibliotek

8 Sydaby rf

Turistinfo

10 Krs-Tv

11 Grönsaker

12 Alarmnummer

13 Hälsovårdscentral

14 Byaförening

15 Bybutik & café öppnar åter 23.11 2004


TV program och väder

Sideby centrum

Sök emigranter
Natursevärdheter
 Kristinestad  Lauhanvuori   Kauhaneva
Senaste fågelobservationer

 

Emigrant sökning och släktforskning

Kristinestad Tjöck Mörtmark Bötom Lappfjärd Härkmeri Uttermossa Skaftung Ömossa Sideby

Kristiinankaupunki Tiukka Myrkky Karijoki Lapväärtti Härkmeri Uttermossa Skaftung Metsälä Siipyy

 © 1999-2006 Staffan Storteir
Web design staffan.storteir@e-brev.nu

 

Ingångssida

Ingångssida

 

Trähusstaden Kristinestad
Peter Johan Bladh
- Ostindienfararen, superkargören och kanslirådet
Benvik gård

Silverbröllop i Tjöck med Tjöck spelmanslag
Spelmanstraditioner i sydösterbotten
Dragspelsvirtuosen Paul Norrback från Mörtmark
Potatisodling i Lappfjärd
Kilens hembygdsgård i Sideby Bondeseglation på 1500-talet
Allmogeseglation under 600 år
* Järnåldern i Österbotten *
Skeppsbyggnad på 1600-talett i Österbotten
Skeppstyper på 1600-talet

Kartor och innehåll

 

Region


Wolf Cave Varggrottan Susiluola
background to discovery and early investigations
Utställning om skeppsbyggeri i Sideby under 1800-talet
Tre generationer Sonck Biografier och genealogi över Johan och Knut Emil Sonck verksamma i Bötom och Lappfjärd samt arkitekten Lars Sonck
Kilen i gångna tider
Kilen som virtuellt museum
Fransgården på Kilen
Hantverkardagar och Sideby marknad
Rökbastu Savusauna Smoke Sauna
Barkbröd Bark bread Pettu leipä
Barkskeppet Elissa i Sideby
Lappfjärds kyrka
Sideby klockstapel och kyrka
Fattiggubben Poor old man Vaivaisukko
Sideby skola
Emigrantresa från Skaftung
Finska kriget 1808-1809 Drabbningen vid Ömossa
Gästgiverier och hållskjuts

Natur

Sydbottnisk Natur

 

Tillandning och forntida bosättning i Sydösterbotten
Lappfjärds å harr, havsöring, bäcköring och flodpärlmussla
Sibirisk sippranka ryssklematisen på Bötombergen
Domarkobban skärgårdens pärla
Yttergrunds fyr på Södra Yttergrund
Solnedgång vid Kilstrand
Allan Lillbäcks samling av mineraler och ädelstenar
Topas, jaspis, bergskristall och beryll
Flygekorre Storögd och silvergrå i pälsen...
Strömstaren
Naturinventeringar - Luontoselvityksiä

9799 -25.8.2002 Varggrottan - Susiluola Kauhaneva Lauhavuori Skärgårdsbiotoper Härkmeri landskapsområde Storsjö by Stenringarna - bronsåldersgravar Skaftung by Finska kriget1808-1809 Tjöck silverbröllop Kristinestad - Kristiina Sippranka Bötombergen Lappfjärds å Potatisriket Sideby klockstapel Solnedgång vid Kilen Kilens hembygdsgård Domarkobban Fågeltorn Sideby Udd Yttergrunds fyr Ädelstenar