Skonerten LENNI

Sk Lenni byggdes här vid Kilens dubbelvarv år 1876, byggmästare var Josef Jansson på beställning av C. Carlsson från Granboda, Lemland, Åland.

Lennis mått var: längd 32 m, bredd 8,4 m, djup 3,8 m, och netto dräktigheten var 224,16 nrt.

Redarförteckningen upptar 20 namn från Lemland och Mariehamn med andelar 1/32 - 3/32, huvudredare skepparen Matts Eriksson. Under åren 1976-1899 fördes Lenni av kapten Matts Eriksson, som förde ovanligt noggrann bok över seglatserna. Besättningen bestod av 8 man.

Sk Lenni bar sina segel väl. Lenni var en verklig snabbseglare, som flera gånger loggades till 9,5 knop. Rekordet gjordes på hundvakten den 23 november 1878 då loggen visade 10,5 knop.

Sidebyfartygen kunde ofta läcka avsevärt (eventuellt användes virke som ej torkat ordentligt), men härvid var sk Lenni ett undantag. Det är anmärkningsvärt att ett segelfartyg fullastat med timmer och seglande med 10 knops fart i grov medsjö den tiden höll absolut tätt. Sk Lenni tjänade den åländska sjöfarten i hela 23 år. År 1899 såldes hon utrikes. COH & HHT