Den sibiriska sipprankan på Bötombergen


             FOTO: HANS HÄSTBACKA          Clematis alpina ssp. sibirica

Sipprankan - en lian på rymmen

 

Hans Hästbacka*

Att göra botaniskt sällsynta fynd i sina hemmamarker är få förunnade. Men det händer ibland och ger naturligt nog upphov till mycken glädje för upptäckarna och till ivriga rapporter i ett senare skede. För lantmätaren Gunnar Gröndahl från Dagsmark blev den 16 juli 1947 en glädjande fynddag, när han under rågångsdragning i Bötombergen i Lappfjärd blev uppmärksammad på en märklig växt av Erland Björkskog, en av de medverkande godemännen. Erland Björkskog pekade på en mindre gran som var översållad med vita blommor och konstaterade, att den växten hade då inte den växtkunnige lantmätaren.

Nej, den växten hade inte Gunnar Gröndahl, än mindre kände han till den. Men efter ivrigt läsande i alla tillgängliga floror kunde Gunnar Gröndahl konstatera, att han gjort ett sensationellt fynd; i den lundartade granskogen intill Storgräspotten växte en lianväxt ryssklematis (Clematis alpina ssp. sibirica) som aldrig tidigare noterats i Finland. Efter en något utdragen brevväxling med Helsingfors Universitet fick Gröndahl de botaniska experterna övertygade om det rara fyndet och i augusti samma år kunde dr. Gunnar Marklund med egna ögon beundra klematisbeståndet och göra en ingående kartläggning av växtplatsen. Här hade en rymling österifrån slagit rot någon gång i flydda tider och trivdes ypperligt bland granarna.

Sedan ett antal år tillbaka växer klematisbeståndet på fredad mark, där den blommande lianen dessförinnan lyckats överleva trädavverkningar, skogsdikningar och virkesupplagringar. I början av juni blommar ryssklematisen eller "sipprankan" till ljudet av sjungande gransångare, kuttrande ringduva och ilande mygg. Efter blomningen förvandlas blommorna till silverglänsande frösamlingar, till "tsarens lockar" som fram mot hösten sprids med vindarna.

* Böcker av Hans Hästbacka          FOTO: OLLE HAAVISTO           Gunnar Gröndahl 1985

Tillbaka till region | Tillbaka till Sydbottnisk natur