centralin logo
Sideby Centralin startade i oktober 1998 som ett Leader-projekt. Ett år senare kan projektets år 1998 uttalade målsättning mer eller mindre exakt läsas i Studiefrämjandets i Österbotten r.f.s programförklaring* för år 2000 - 2006.

"Varje by , utgående från sina behov och resurser, har ett utvecklingscenter som kan ge information, utbildning och rådgivning och som kan fungera som byns naturliga mötesplats och kontorsutrymme för distansarbete, byaverksamhet och projekt och som genom IT-användning ger byn tillgång till de offentliga informationstjänsterna och gör byn till en nod i globala nätverk med levande kontakter."

Leader          Telefonväxeln i Kilens telemuseum "Centralin"
Detta projekt har delfinansierats av Europeiska Unionen
Pressklipp: KT Hbl         Sideby Centralin by night

* Leader+ i svenska Österbotten Experimentarium för hållbar landsbygdsutveckling (nyckelområde C: Basen - Den aktiva och medvetna människan) (oktober 1999). Fotnot: Svenska Österbotten söker i tävlan med ett 60-tal andra områden i Finland en av de 22 platserna inom det kommande Leader+ programmet

Websites made by Sideby Centralin

E-post till staffan.storteir@e-brev.nu  Sideby Centralin sideby@kolumbus.fi


Ingångssida | Innehåll | Den virtuella byn | IT-central | Bibliotek | Turistbyrå | Europa |