Storsjöbor

Storsjöungdomar på söndagssamling sommaren 1939. Kan någon av läsarna identifiera personerna?

Bjarne Melin meddelar 18.10.2009 att han med hjälp av Else Storsjö g. Asplund som finns med på fotot och nu är 88 år identifierat personerna. Tack! /Ed.

Storsjöbor

Helge Välimäki, Agnes Kangasniemi, Ola Storsjö, Saida Axelson, Vilho
Uusitalo, Else Storsjö g. Asplund, Sigurd Nordlund, Ebba Bondfolk, Heikki ??, Elis Sjöberg och Elis Silverberg.