Varifrån kom Per Lindström?
av Esa Tuuri
 

Lyssna till den granens susning, vid vars rot ditt bo är fäst
Finskt ordspråk

 

BYAR, byagrupper, h e m m a n  (före 1700), nybyggarhemman (efter 1700), släkter i SIDEBY, SKAFTUNG och ÖMOSSA:
-------------------
* = sida under utveckling
-------------------
*KARTA*Sideby by
* L a s s f o l k
* K a r s
* H a n s a s
* T e i r
Nybyggarhemman i Sideby
* Rosnäs
* Rosenback
* Silverberg
*Fladan och Fissjas
* Pellfolk
* Jossfolk
* Västerback
* Högback
Storsjö och Linnströmas
* Storsjö
* Gäddträsk
Gäddvik (Lindström)
* Strömsnäs
*Norrback
* Norrback
*Bodan
* Bodman
*Appelö
* Appelö
*Heden
* Hedback
* Hedkrok
*Lillbäck
* Lillbäck
* Kallträsk (Berg)

Appelö
Bäckman
Forstén
Grönberg
Hanses

Reichenbach

J o r d e b o k s k a r t a 1693
Hemman 1699-1724

T e i r ( f o l k )
* G r a n n a s
* N o r r g å r d
* I n g v e s
Nybyggarhemman i Skaftung
Demasör
* Småskär (Österbygd)
Grankull
* Sundnäs
Henriksdal
* Rosenlund (Frivilas)
Långfors

Skogman

S k o g m a n
Ö m a n
Nybyggarhemman i Ömossa
Öström
Kallträsk (Hede)
Wästervik
Österback
Rosenback
Kivistö

Bergvik


Skogman och Öman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompletterande uppgifter om Per Lindström

Denna text ger lite komplettering till Gunnar Nybonds förtjänstfulla skrift Nybyggarhemmanet Gäddvik - Nybyggaren Petter Lindströms ättlingar.

Värvning i Hamiltonska regementet på Sveaborg

En artonårig smålänning Petter Lindström kommer till Sveaborgs fästning utanför Helsingfors och tar den 25 september 1769 en sexårig värvning i Hamiltonska regementet. I första ögonblicket låter detta smått otroligt. Hur kan en vanlig tonårig smålänning hamna i Helsingfors som arbetssökande, en vacker höstdag 1769?

En mycket tänkbar förklaring till hur Petter kom till Finland och Sveaborg är att hitta ur Hamiltonska regementets historia. Regementet grundades år 1742 och var först i garnison i södra Sverige fram till 1753, då det kommenderades till bygget av Sveaborg. Regementet hette officiellt "Hans Kongliga Höghet Prints Friedrich Adolfs Wärfwade Infanteriregemente". Det bytte sitt namn till Änkedrottningens Livregemente under Petters tid där.

Karta över Sveaborg på 1790-talet

Vid flytten 1753 var Petter alltså redan född (vi har två förslag till födelseår, 1749 och 1751). Kanske Petters far arbetade som soldat eller hantverkare i regementet/fästningsbygget. Och Petter kom i så fall med som familjemedlem när regementet flyttade till Finland. Så han kom nog inte direkt från Småland, utan han bör ha bott i Finland kanske nästan hela sitt liv.

I Hiski (kyrkböcker på nätet, www.genealogia.fi) kan det återfinnas födda inom regementet från dess början, även alltså från tiden det befann sig i Sverige. Många soldater hade som bekant familj, och familjerna kyrkobokfördes också av regementets präster. Bland födda mellan åren 1749-51 finns det registrerat fem Per/Petter, men ingen av dem har en far som heter Lindström. Men vår Petter kan likväl själv ha valt sitt efternamn, det var inte självklart inom soldatkretsar att man ärvde sin fars namn. Så tyvärr, detta hjälper oss inte vidare i sökning efter Petters anor.

Rulla 1773

Enligt mönstringsrullor tjänade Petter sina år i kronans tjänst utan större anmärkningar. Den 27 december 1775 får han avsked.

Flyttar till Lappfjärd

Nästa gång vi får syn på honom är när han kommer till Lappfjärd. Lappfjärd är en av de få socknar var det finns bevarade in- och utflyttningslängder från 1700-talet. Tack vare dessa kan man få fram när Per flyttade in:

15.1.1777 - Afsk.sold. Pehr Lindström

alkup - ALKUPKOMM: ankom (Mag. Carl Awellans b.) (Informationen är hämtad från Hiski)

Det framkommer inte i flyttbeskedet varifrån han kom, bara att flyttattesten var skriven av prästen Carl Avellan. Och enligt boken "Collianderin Paimenmuisto (nr 222)" arbetade Carl Avellan som bataljonspräst på Änkedrottningens Livregemente under den tidpunkten. Med hjälp av den här informationen kunde jag hitta Petter på Sveaborg.

Det är inte omöjligt att det var den av Gunnar Nybond nämnda avskedade soldaten Johan Hagman som han har känt redan innan, som lockade honom dit, eftersom han fortsatte ett tag till på den militära banan.
Petter har uppenbarligen kommit direkt från Sveaborg till Vesijärvi by i Storå och till Siiro hemman (Thomas Hindrichson), för han finns i kommunionsboken med en markering den 22 mars 1777. Före hans namn finns ett ”R”, som uppenbarligen betyder reservsoldat, ”vargeringskarl”.
Året efter ankomsten till orten har han skaffat sig en fästmö Cajsa från grannbyn Uttermossa, och de gifter sig:

29.11.1778 Varg:s sold.vid Österb.reg.o.Nerpes comp. Petter Lindström bonde d:r Catharina Johansd:r Utter fr.Uttermåsan (Hiski).

Frun är alltså inte den nämnde nybyggaren på Solax hemman Johan Hagmans dotter, utan Cajsa Utter från Uttermossa. Deras första barn är också fött där 19/3 1779. Så familjen bodde uppenbarligen under första tiden på fruns föräldrars gård. Petter verkar ha provat på skomakaryrket också efter reservsoldattjänsten, i alla fall titulerades han så i dopboken vid sonen Erik Henriks födelse.

 

Petter Lindströms barnbarn (kompletteringar)

Det tvekas också i artikeln om andra syskon än den äldste Johan har ättlingar. Här kommer (nog inte den kompletta) sammanställningen av Petter Lindströms barnbarn.

Johan Persson vigs 24/6 1808 i Sideby med Rebecka Matsdotter Lassfolk, f. 3/7 1787. De får 10 barn:

 • Kajsa Becka f. 8/9 1808
 • Johan Henrik f. 28/2 1811 + 18/3 1811
 • Maja Lena f 24/2 1812
 • Anna Greta f. 5/2 1814
 • Johan Erik f. 16/7 1816
 • Albertina f. 17/9 1818
 • Fredrika f. 9/6 1820 + 13/6 1820
 • Brita Agata f. 17/5 1821
 • Karl Henrik f. 7/7 1825
 • Josef Malakias f. 1/3 1830

(från Karl-Axel Holmberg)

Erik Henrik försvann inte alls, han flyttade år 1811 till Lappfjärd.

Den 17/12 1811 vigdes där bondesonen Erik Henrik Persson Gäddvik med bondedottern Maria Lena Hansdotter Lillåhls f. 27/6 1792. I alla fall är de fr.o.m. 1817 bosatta på Lillåhls.

Följande barn har jag kunnat spåra:

 • Carl Henrik f. 1/2 1817
 • Anna Greta f. 29/1 1822
 • Gustaf Erik f. 12/11 1824
 • Josef f.16/1 1826 + 24/3 1826
 • Josef f. 7/9 1827 + 9/9 1828
 • Josef f. 12/11 1829 + 7/4 1830
 • Josef f. 8/3 1831 + 6/4 1831
 • Maja Lena f. 28/3 1833
 • Josef f. 27/4 1836 + 9/6 1836

(Hiski)

Anna Cajsa Persdotter gifte sig i Sideby den 10/2 1822 med bondesonen Johan Persson Lassfolk f. 23/1 1797. Men hon har fått, som det nämndes av Gunnar Nybond, en oäkta dotter redan när hon bodde kvar i föräldrahemmet:

Brita Maria f 16/3 1819 + 11/9 1820

Hon får ett oäkta barn till,

Johan Henrik f. 16/4 1821 + 7/12 1823.

Fadern är uppenbarligen Johan Lassfolk, för han får år 1821 plikta för lägersmål och otidigt sängelag, Anna Cajsa för otidigt sängelag. De får vidare i äktenskapet barnen:

 • Anna Greta f. 23/6 1823
 • Maria Sofia f. 18/8 (10/6) 1825
 • Josef Henrik f. 15/1 1828
 • Johan Petter f. 19/1 1830
 • Erik Gustav f. 15/6 1832 + 21/11 1832
 • Kajsa Becka f. 10/7 1833 + 13/8 1833
 • Erik Engelbert f. 29/3 1835 + 21/7 1835
 • Isak Erik f. 3/11 1836.

(från Karl-Axel Holmberg)

Så Per Lindström bör ha många ättlingar bland oss i dag. Själv känner jag ett tjugotal av dem.

uppdaterad 24.11.2009

info BYAR, byagrupper, h e m m a n  (före 1700), nybyggarhemman (efter 1700), släkter i SIDEBY, SKAFTUNG och ÖMOSSA är ett långsiktigt www-projekt under kontinuerlig utveckling. WWW-presentationerna som påbörjades i dec 2003 är än så länge preliminära och fragmentariska och uppläggningen av webbplatsen är preliminär. Den kommer att utökas och uppdateras under en lång tid framöver. Ryggraden i webbplatsen kommer till en början att utgöras av Gunnar Nybonds artiklar samt kompilationer av kommunion- och historieböcker 1723-1830. Korrigeringar, tillägg (och förslag till tillägg) och lämpligt material till www-sidorna (hemmansbeskrivningar, släktutredningar, gamla och nya artiklar, kopior av fotografier, urkunder, kartor osv.) kan sändas till Staffan Storteir staffan.storteir@e-brev.nu

   
     

 

Immigrant navigation

sydaby.eget.net

editor: Staffan Storteir