LÅNGFORS NR 11 i Skaftung
av Gunnar Nybond *
 

Lyssna till den granens susning, vid vars rot ditt bo är fäst
Finskt ordspråk

BYAR, byagrupper, h e m m a n  (före 1700), nybyggarhemman (efter 1700), släkter i SIDEBY, SKAFTUNG och ÖMOSSA:
-------------------
* = sida under utveckling
-------------------
*KARTA*Sideby by
* L a s s f o l k
* K a r s
* H a n s a s
* T e i r
Nybyggarhemman i Sideby
* Rosnäs
* Rosenback
* Silverberg
*Fladan och Fissjas
* Pellfolk
* Jossfolk
* Västerback
* Högback
Storsjö och Linnströmas
* Storsjö
* Gäddträsk
Gäddvik (Lindström)
* Strömsnäs
*Norrback
* Norrback
*Bodan
* Bodman
*Appelö
* Appelö
*Heden
* Hedback
* Hedkrok
*Lillbäck
* Lillbäck
* Kallträsk (Berg)

Appelö
Bäckman
Forstén
Grönberg
Hanses

Reichenbach

J o r d e b o k s k a r t a 1693
Hemman 1699-1724

T e i r ( f o l k )
* G r a n n a s
* N o r r g å r d
* I n g v e s
Nybyggarhemman i Skaftung
Demasör
* Småskär (Österbygd)
Grankull
* Sundnäs
Henriksdal
* Rosenlund (Frivilas)
Långfors

Skogman

S k o g m a n
Ö m a n
Nybyggarhemman i Ömossa
Öström
Kallträsk (Hede)
Wästervik
Österback
Rosenback
Kivistö

Bergvik


Skogman och Öman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Foto. Staffan Storteir 2004

 

LÅNGFORS NR 11

Någon gång på hösten 1789 hade bonden Henrik Jacobsson Demasör ansökt om tillstånd att få upptaga ett nybygge för sin son Mats Henrikssons räkning söder om den stora Slåttmossen i Skaftung som ett blivande grannhemman till Rosenlund nr 10. Den 20 maj 1790 kom lantmätaren Högman och stakade ut hemmanet, som skattlades till 3/16 mantal, och den 9 augusti 1790 fick han bekräftelse från Vasa landskontor på att sonen blivit ägare till nybygget. Hemmanet fick namnet Långfors, tydligen bildat efter bäcken med sin långa fors, som rann från Långskogsträsket genom Slåttmossen och vidare genom Gammelkvarnsforsen och Harrströmmen ut till Bofjärden.

Mats Henriksson Demasör var född 19.3.1766 och var således som nybliven nybyggarbonde 24 år. Han gifte sig 11.3.1792 med lotsdottern Greta Matsdotter Björkqvist, född 7.10.1767. Efter etableringen som nybyggare på Långfors heter han alltså Mats Henriksson Långfors. Hemmanet delades första gången år 1887 mellan den då tillträdande husbonden Josef Mattsson Långfors och hans syster Sofia. Josef behöll stomlägenheten, och den har gått i arv odelad till hans efterkommande fram till våra dagar. Arvsföljden från nybyggaren ser ut så här:

1. Mats Henriksson Långfors 1790-1822
2. Josef Josefsson (Teir) Långfors, måg 1822-1851
3. Matts Josefsson Långfors 1851-1887
4. Josef Mattsson Långfors 1887-1924
5. Frans Josefsson Långfors 1924-1955
6. Magnus Artursson Enkulla, måg 1955-1986
7. Stig Per-Olofsson Rosendahl, måg 1986-

Då Josef Mattsson Långfors övertog gården 1887, var den en typisk 1800-tals bondgård med kringbyggd gårdsplan. Gården var stor och Josef av allt att döma förmögen. Han hade nämligen även fått övertaga en ansenlig del av Demasör hemman med sin hustru. Men år 1896 var olyckan framme. Gården med alla uthus, frånsett en sädesbod, brann ner till grunden. En ny gård byggdes upp redan samma sommar, och bondgården blev ännu större och präktigare än förut. Det är den gården, som sedan 1968 utgör huvudbyggnaden på Kilens hembygdsgård i Sideby. Den var rivningshotad på 1960-talet men räddades lyckligtvis av Stiftelsen Kilens Hembygdsgård, som hade grundats den 3 december föregående år. Namnet Fransgården fick den efter sin förra ägare Frans Långfors och efter hembygdsvännen Frans Teir.

 

 

 

Lappfjärdskammaren i Fransgården på Kilens hembygdsgård i Sideby

                                                Foto. Staffan Storteir 2003

info BYAR, byagrupper, h e m m a n  (före 1700), nybyggarhemman (efter 1700), släkter i SIDEBY, SKAFTUNG och ÖMOSSA är ett långsiktigt www-projekt under kontinuerlig utveckling. WWW-presentationerna som påbörjades i dec 2003 är än så länge preliminära och fragmentariska och uppläggningen av webbplatsen är preliminär. Den kommer att utökas och uppdateras under en lång tid framöver. Ryggraden i webbplatsen kommer till en början att utgöras av Gunnar Nybonds artiklar samt kompilationer av kommunion- och historieböcker 1723-1830. Korrigeringar, tillägg (och förslag till tillägg) och lämpligt material till www-sidorna (hemmansbeskrivningar, släktutredningar, gamla och nya artiklar, kopior av fotografier, urkunder, kartor osv.) kan sändas till Staffan Storteir staffan.storteir@e-brev.nu


Böcker av Gunnar Nybond

   
     

* Texten ingår i Gunnar Nybonds bok "Skaftung by i Kristinestad. Släkterna Sundnäs och Teirfolk", Vasa 1998, utgiven på författarens eget förlag och publiceras på WWW med tillstånd av författarens son Trygve Nybonde.

 

Immigrant navigation

sydaby.eget.net

editor: Staffan Storteir