Viktor Nybonds familj 1914. Hustrun Hilma med yngsta barnet Svea på bordet. De övriga barnen uppifrån: Matilda, Hemming, Lennart, Gunnar, Birger, Berta och Helmi. Äldsta sonen Selim var då i Amerika.

Victor Nybond's family in 1914. Wife Hilma with the youngest child Svea on the table. The other children from top left: Matilda, Hemming, Lennart, Gunnar, Birger, Berta and Helmi. The oldest son Selim was just then in America.