eMig Message Board Archives

[ eMIG Message Board Emigration emigrants immigrants genealogy ships | Search latest messages | Emigrant tracking ]

leaving america
IP: 62.80.128.28
Posted on November 29, 2003 at 02:31:34 PM by christel sandell-andersson

Hi!
According to Ellis Island database my greatgrandfather, August Ernfrid Sandell, came to America in april 1910. He was probably coming to a brother in law in Duluth?
I know that he did not stay for many years so where shall I search for records leaving America?
best wishes from Christel

Replies:Re(1): leaving america
IP: 81.226.213.7
Posted on December 2, 2003 at 02:51:24 AM by Harri Blomberg

Institute of Migration in Finland, Detailed passenger information:

Last name: Sandell
First names: August
Age or age class: 44
Port of departure: Hanko/Hangö
Place of destination: New York
State of destination: NY
Country of destination: USA
Price of ticket: FIM 249
Ship from Finland: Polaris
Date of departure from Finland: 13.04.1910
Ship from England: Majestic
Date of departure from England: 13.04.1910
Ocean Line: White Star Line
Port of departure in England: Southampton
List and page: 78/37
Remarks: *

Same person?
Institute of Migration in Finland, Detailed reference information:

Last name: Sandell
First names: August
Other names: *
Date fo birth: 99.99.9999
Place of birth: *
State of birth: *
Country of birth: SF (Finland)
Date of death: 04.07.1946
Place of death *
State of death: *
Country of death: USA

References: - Siirtokansan Kalenteri 1957: 111 (Artikkeli). [Tall: Leena Salonen.]
Remarks: Pso (Wife): Fanny Erika o.s. (birthname) Ekholm. KS: Nashwauk, MN, USA. Lapset: Paul, Ruben, Ingrid Kangas ja Thyra Wirtanen.

and August Sandells wife?

Institute of Migration in Finland, Detailed reference information:

Last name: Sandell
First names: Fanny Erika
Other names: Ekholm (o.s.)
Date fo birth: 10.09.1882
Place of birth: Inkoo/Ingå
State of birth: UUD/Nyland
Country of birth: SF
Date of death: 99.99.9999
Place of death: *
State of death: *
Country of death: *

References: - Siirtokansan Kalenteri 1957: 111 (Artikkeli, kuva). [Tall: Leena Salonen.]
Remarks: Vanh (Parents): Gustav ja Erika Ekholm. Pso (husband): August Sandell (k. 4.7.1946). LS: 1903. KS: Nashwauk, MN, USA. Lapset: Paul, Ruben, Ingrid Kangas ja Thyra Wirtanen.

Re(2): leaving america
IP: 81.226.213.7
Posted on December 2, 2003 at 03:09:15 AM by Harri Blomberg

The last August Sandell was not the same because in Ellis Island, passenger search, we find:

Sandell, August
Finland, Finnish
Houtskär, Finland
April 28, 1910
44y
M
M
Adriatic
Southampton, Southamptonshire, England, UK.

His (sailor August Sandell, 44 y) destination: Brother in law Axel Mattson, 48 Storm av, Jersey City, Ny;
wife in Finland: Hilma Sandell, Näsby, Houtskär.

 

Re(3): leaving america
IP: 81.226.213.7
Posted on December 2, 2003 at 03:27:01 AM by Harri Blomberg

Hello Christel! Maybe you not got the answer you want, but with more information about the persons it is easier to help you. If August Sandell came back to Finland, maybe you in some passenger lists (passenger records of the Finnish Steamship Company are one example) can find him? Maybe Institute of Migration in Finland can help you?

Contact info:
Institute of Migration/Emigrant Register, Linnankatu/Slottsgatan 61, 20100 Turku/Åbo, Finland
Phone +358-2-2840 440, fax +358-2-233 3460
e-mail: elisabeth.uschanov@utu.fi or sirkka-liisa.laurila@utu.fi.

Regards
Harri Blomberg


Re(4): leaving america
IP: 62.80.128.28
Posted on December 2, 2003 at 10:17:08 AM by christel sandell-andersson

Hi!
And thank you for your answer Harri!
I have had contakt with the Institute of Migration but they do not have any kind of records about coming back. I have yesterday mailed to FÅA, the steamship company asking for passengerlist.So lets hope.

August Sandell - Houtskär was the right one. I also find out Axel Mattson at Ellis Island database, but I could not read the adress - that was new.

Regards Christel

 

Re(5): leaving america
IP: 81.226.213.7
Posted on December 3, 2003 at 02:55:11 AM by Harri Blomberg

August Sandell travelled with two "friends" from Houtskär; Henrik Henriksson, 45 years old, and Viktor Skönberg, 18 years old. Henrik had a wife Alina or Mina Henriksson in Kittuisby, Houtskär and Viktor had a father Emil Skönberg, Björkö, Houtskär. All three were sailors. August Sandell had been in USA (Jersey City) already 1903-1904 and Henrik Henriksson had been in USA (Jersey City) 1906-1908. Only Viktor Skönberg had not been in USA. In the pocket August had 20 $, Henrik 25 $ and Viktor 25 $. Henrik Henriksson travelled to his cousin Wilhelm Janson (Jansson), 48 Storm av., Jersey City (same addresses as August Sandell) and Viktor Skönberg travelled to his brother John (Johan) Skönberg, 257 York str. Jersey City. August was 5 feet and 3½ inches high and had brown complexion, blond hair and brown eyes; Henrik was 5 feet and 7 inches high and had light complexion, brown hair and blue eyes and Viktor was 5 feet and 8 inches high and had the rest the same as Henrik.

 

Re(6): leaving america
IP: 81.226.213.7
Posted on December 3, 2003 at 01:46:43 PM by Harri Blomberg

Anders Myhrman wrote in the book "Finlandssvenskar i Amerika", Helsingfors 1972:

"Jersey City (i New Jersey") är en del av Greater New York, på västra sidan om Hudsonfloden. Redan vid sekelskiftet fanns ett ansenligt antal finlandssvenska immigranter där. En rapport i Finska Amerikanaren år 1902 nämner ett par gator där ett antal landsmän bodde och där två landsmaninnor "runnade" ett boardingshus." (Här fick de nyanlända vanligtvis både sovplats och mat, ofta drevs de av landsmän... vanligt var också att man hellre blev "bårdare" hos någon känd familj, kanske från hembyn/hemsocken än på något annat ställe. Antalet bårdare i ett hem kunde variera från endast ett par män till ett tiotal, allt enligt husets storlek. Det är en av anledningarna till att man ofta ser nyanlända resa till samma adress.)
Den första organisationen bland dem (i Jersey City) var en liten baptistförsamling med namnet Sion (vilken existerade under åren 1905-1908)... (men) den upplöstes och verksamheten förlades till Bronx. Flera år föregick innan någon annan sammanslutning kom till bland våra immigranter i Jersey City.... (Inte förrän)... den 5 oktober 1913. Då samlades i Gust Wikanders hem 39 landsmän, 27 män och 12 kvinnor, för att rådgöra om bildandet av en sjukhjälpsförening. Initiativet till detta möte hade tagits av J. A. Nygård, som tidigare hade tillhört en sådan förening i Worcester. De flesta närvarande var med om saken och vid nästa möte den 11 oktober bildades sjukhjälpsföreningen "Skyddsvakten", som blev avdelning nr 43 i SFSF, med 37 medlemmar. (Senare även som loge nr 208 i Runebergsorden.) Ordförande blev Joseph A. Nygård, vice ordförande Andrew Anderson, protokollsekreterare Arvid Sandström, finanssekretare Jenny Törnwall och kassör Gustav Sandvik. (Därefter satte föreningsbildandet ordentligt fart, bl a startades på 1910-talet en syförening och sportklubb; på 1920-talet en sångkör med fru Nina Blomquist som ledare och en Bethelförsamling i Greenville (1923) med söndagsskola och kvinnoförening, då förstad till Jersey City; på 1930-talet en ny sportförening, den gamla var nedlagd 1918 efter endast ett år på grund av utflyttningar." (Sidorna 36 och 67-69.)

In Jersey City you can find this Swedes from Finland:
Year 1949: Hilda Blomquist, Amanda Carlson, Eli Ekman, Joseph A. Nygård, Arthur Nordberg, Gustav Sundvik, Betty Ström, Frank Wasström and Lina Wasström.
Year 1963: Elsie Bloom, Gunnel Ekstam, Oscar and Betty Storm (from Vasa, Finland), Oswald Rosenberg, Doris Ullman, Gunnel Ekman, Ruth Langseder and Charlotte Törnrooth.
(Other names in Jersey City were John Erickson, Isaac Lall, Henry Carlson, Charles Carlson, John Carlson, Hannes Lindberg, Ralph Törnwall, Alex Törnwall, Victor Holmström, Henry Rönnvall and William Rönnlund.)

Members in the Swede-Finn organisation Runebergslogen/Skyddsvakten in Jersey City were
Around the year 1920: 92 members.
1921: 77
1924: 136
1929: 133
1935: 136
1940: 122
1949: 129
1960: 69

More then the half of group in Skyddsvakten and in church group Lutheran Bethelförsamlingen came from archipelago Åboland in landscape Egentliga Finland, Finland (most from Houtskär), and rest of the group from the landscape Österbotten, Finland.
More information about Jersey City is possible to get in:
1) Ledstjärnan number 10, 1933; 2.
2) Finska Amerikanaren 27.9.1938; 3.
3) Finska Amerikanaren 21.9.1943; 4.
4) Norden 10.9.1963.
5) 50th Anniversary Booklet, 1950, Betany Lutheran Church. Silfversten, op.cit., ss. 238-240.

Finska Amerikanaren – Norden 1901-1967, veckotidning utgiven i Brooklyn, N. Y. Bar i många år subtiteln Liberal Politisk Folktidning för Finlands Svenskar i Amerika.
Ledstjärnan – Leading Star 1906-1967, månadstidning som 1933 utgavs i Duluth och var ett organ för Runebergsorden.

Re(7): leaving america
IP: 81.226.213.7
Posted on December 3, 2003 at 06:30:06 PM by Harri Blomberg

Finns in Jersey City:

Andrew Anderson... 11.10.1913
Hilda Blomquist... 1949 (
Nina Blomquist... 11.10.1929
Elsie Bloom... 1963
Amanda Carlson... 1949
Charles Carlson
Henry Carlson
John Carlson
Eli Ekman... 1949
Gunnel Ekman... 1963
Gunnel Ekstam... 1963
John Erickson
Lydia Haapajoki, 23 E. pl., Jersey City... 28.4.1910
Hanna Hamal, socialist
Henrik Henriksson, 45 years old (had a wife Alina or Mina Henriksson in Kittuisby, Houtskär, Finland)... Jersey City 1906-1908... 48 Storm av, Jersey City, New Jersey... 28.4.1910
Victor Holmström
Wilhelm Janson... from Houtskär?... 48 Storm av, Jersey City, New Jersey... 28.4.1910
Anna Kukkonen, servant, born 1890, 23 E. pl., Jersey City... 28.4.1910... mother Kaisa Kukkonen, in Ockijoki (?), Finland
W. Koskinen, socialist
Otto Laitinen, socialist
Isaac Lall
Nanni Lassila, socialist
Ruth Langseder... 1963
Hannes Lindberg
Axel Mattson, from Houtskär?... 48 Storm av, Jersey City, New Jersey. (brother in law to August Sandell)
A. Mikkanen, socialist
Matha Naaralainen, socialist
William Naaralainen, socialist
Arthur Nordberg... 1949
Joseph A. Nygård, had been in Worcester... 5.10.1913... 11.10.1913... 1949
Juho Puolakka, socialist
Ilma Roitomaa, socialist
Oswald Rosenberg... 1917-1963
William Rönnlund
Henry Rönnvall
The farmer and the sailor August Ernfrid Sandell, from Houtskär, Finland, born 1865 (had a wife in Finland: Hilma Sandell, Näsby, Houtskär)...Jersey City 1903-1904... 48 Storm av, Jersey City, New Jersey... 28.4.1910. He took out passport 17.08.1893 in Åbo, 12.08.1901 in Åbo and 27.03.1905 in Åbo.
Arvid Sandström... 11.10.1913
Gustav Sandvik... 11.10.1913
John Skönberg, from Björkö, Houtskär? 257 York str. Jersey City
Viktor Skönberg, from Björkö, Houtskär... 18 years old... 257 York str. Jersey City... 28.4.1910.
Betty Storm, from Vasa, Finland... 1963
Oscar Storm, from Vasa, Finland... 1963
Betty Ström... 1949
Gustav Sundvik... 1949
Charlotte Törnrooth... 1963
Alex Törnwall
Jenny Törnwall... 11.10.1913
Ralph Törnwall
Doris Ullman... 1963
Frank Wasström... 1949
Lina Wasström... 1949
Gust Wikander... 5.10.1913

Re(8): leaving america
IP: 62.80.128.28
Posted on December 4, 2003 at 05:42:29 AM by christel sandell-andersson

Thank you Harri for all materials so far!!!

Do you have any ideas of tracing roots in South America / Brazil?

Best wishes from a rainy Jakobstad
Christel

Re(9): leaving america
IP: 81.226.215.230
Posted on January 6, 2004 at 07:16:39 PM by Harri Blomberg

If you want to tracing roots in South America / Brazil from Finland you can start to read K-G Olins "Öden och äventyr" from the year 2003. The writer live in Jakobstad, your hometown. In the 293 pages you find much interesting facts about the Swede Finns journey to Misiones iin north Argentina, but it is only one chapter about our Swede Finns there. We also can read about another emigrants, like businessmen, miners, soldiers, seamen, utopias and people who try to find knowledge. The book you find in the library. More information about him you find on his homepage: http://www.multi.fi/~olimex/

Maybe you will find any relatives on this website, try to search after the surname in http://sydaby.eget.net/swe/emigrants.htm

Or try on this homepage:

Finnish Immigrants in Brazil - Brazil, Penedo-RJ Finnish immigrants, who founded the Finnish colony in Penedo-RJ, Brazil by Mikko Laihonen. There you have much links to another homepages about South America.
http://www.netti.fi/~mil/suku/penedoe.htm

Harri Blomberg

Re(10): leaving america
IP: 62.80.128.28
Posted on January 7, 2004 at 02:58:53 PM by christel sandell-andersson

Hi!
I have read the book written of Olin.It gives some information but in my opinion nothing for a genealogist.
My grandmother had nothing to do with the Penedo colony ( I have had contact with Mrs. Hilden also ). My grandmother worked in Rio for Miss Jenkell.
I have quite good information about my grandmother and her stay in Brazil ( my family has made a book of all her letters written 1928 - 1934 .the book is just for the family ).
my problem is that she was married ( at least we belive so ) with a polish man and my mother was born in that marriage in Sao Mateus do sul / Brazil 1932. i have tried to get information about the marriage.
For some reason my grandmother left her husband ( and never spoked about him ) took my mother with her and came to Finland 1935.
I have tried to trace Polish roots in Brazil but...
I have had contact with arcives, friendly people etc. I have written letters probably nearly hundred but
many Brazil people does not speak English and that makes it even harder.
I have had better luck in Poland.

My grandmother is on a list with emigrants here at Sydabynet.

Thank you once again
Christel

Re(8): leaving america
IP: 152.163.252.161
Posted on June 20, 2004 at 09:33:44 PM by Lisa

Hello - I saw my aunt's name appear in the list of Swede - Finn's living in Jersey City in 1963
Please reply

 

Replies:
You may reply or post a follow-up to this archived thread or a message of this thread by posting a new message to the eMig Message Board. Please refer to the particular message or thread by adding a link to it in your new message. Copy the URL for the link from your browser's address (location) field and paste it into your new message's ´Link URL:´ field.

Emigrant tracking home Emigrant tracking exemplified Links & online databases News & announcements Guestmap

Genealogy Research Database of Ostrobothnian Immigrants

Useful external links:
Passport & passenger search HisKi database search Ellis Island database in one step

 Create Your Own Message Board, FREE!